Jak připojit bezdrátový router Linksys

Pokud máte ve své kanceláři několik počítačů, můžete je všechny připojit ke stejné síti pomocí bezdrátového routeru Linksys. Počítače v síti přistupují k internetu a vzájemně sdílejí data, například dokumenty nebo informace o projektu. Váš router však nebude fungovat jen připojením. Než se počítač připojí k internetu, musíte jej nejprve nakonfigurovat.

1

Připojte ethernetový kabel k portu označenému „Internet“ nebo „WAN“ na zadní straně bezdrátového směrovače. Druhý konec kabelu připojte k portu Ethernet na kabelovém modemu.

2

Pomocí kabelu Ethernet připojte počítač k portu 1, 2, 3 nebo 4 na routeru. Pokud chcete bezdrátové připojení, můžete ethernetový kabel odpojit později po dokončení instalace.

3

Připojte router k elektrické zásuvce pomocí dodaného napájecího adaptéru. Po dokončení inicializace směrovače by kontrolky LED na předním panelu měly svítit zeleně.

4

Spusťte libovolný webový prohlížeč. Do adresního řádku napište „192.168.1.1“ (bez uvozovek) a stiskněte „Enter“.

5

Do pole Heslo zadejte „admin“ (bez uvozovek). Do pole Uživatelské jméno nic nezadávejte. Klikněte na „OK“.

6

Na kartě Nastavení klikněte na „Klonování MAC adres“. Klikněte na „Povoleno“ a „Klonovat MAC v mém počítači“ a poté vyberte „Uložit nastavení“.

7

Klikněte na „Stav“ a podívejte se na čísla vedle internetové IP adresy. Pokud zde vidíte čísla, router je správně nastaven. Pokud vidíte „0.0.0.0“, klikněte na „Uvolnit IP adresu“ a poté klikněte na „Obnovit IP adresu“. Alternativně, pokud máte router Wireless-G nebo Wireless-B, klikněte na „DHCP Release“ a „DHCP Renew“.

Připojte se k síti

1

Zapněte směrovač Linksys a nastavte jej tři až 10 stop od počítače. Pokud používáte notebook, povolte v počítači bezdrátový režim.

2

Klikněte na dlaždici „Plocha“ na úvodní obrazovce systému Windows a poté klikněte na ikonu „Bezdrátové připojení“ na hlavním panelu.

3

Klikněte na název vaší sítě. Pokud se chcete k této síti připojit automaticky při spuštění počítače, zaškrtněte políčko vedle možnosti „Připojit automaticky“.

4

Klikněte na „Připojit“. Zadejte heslo pro zabezpečení sítě a poté klikněte na „Další“. Pokud neznáte své heslo, přihlaste se na konfigurační stránce routeru Linksys. Klikněte na kartu „Bezdrátové připojení“ a vyberte „Zabezpečení bezdrátové sítě“. Vyhledejte heslo v poli Passphrase, WPA Shared Key nebo Pre-Shared Key.

5

Kliknutím na „Ano, zapnout sdílení a připojení k zařízením“ povolíte ostatním zařízením sdílet toto síťové připojení. To je ideální pro pracovní nebo domácí sítě.