Jak umístit průhledné obrázky do aplikace Word

Existují dvě metody, které můžete použít k umístění průhledných obrázků do dokumentů aplikace Word vaší firmy. Metoda, kterou zvolíte, závisí na typu průhlednosti, kterou chcete začlenit. Jednobarevná průhlednost umožňuje upravit neprůhlednost jedné barvy na obrázku. Tato metoda může být užitečná, pokud potřebujete například odebrat pozadí z obrázku. Průhlednost celého obrazu umožňuje upravit neprůhlednost celého obrázku.

Jednobarevná průhlednost

1

Klikněte na umístění v dokumentu Word, kam chcete umístit obrázek.

2

Klikněte na obrázek ve skupině Ilustrace na kartě Vložit.

3

Přejděte do umístění v počítači, kde je váš obrázek uložen, a poté poklepejte na obrázek a vložte jej do dokumentu Word.

4

Klikněte na svůj obrázek, abyste se ujistili, že je aktivní, a poté klikněte na „Barva“ ve skupině Upravit na kartě Formát v části Nástroje obrázku.

5

Klikněte na „Nastavit průhlednou barvu“.

6

Klikněte na barvu, kterou chcete ve svém obrázku zprůhlednit. Word odstraní tuto barvu z obrázku.

Průhlednost celého obrazu

1

Klikněte na "Tvary" ve skupině Ilustrace na kartě Vložit.

2

Klikněte na tvar, do kterého chcete vložit obrázek. Pokud je váš obrázek obdélníkový a chcete, aby to tak zůstalo, klikněte na tvar obdélníku.

3

Přetáhněte tvar do umístění v dokumentu, kam chcete umístit obrázek. Word vloží tvar do dokumentu.

4

Kliknutím na tvar se ujistěte, že je aktivní, a poté na kartě Formát klikněte na „Nástroje pro kreslení“.

5

Klikněte na šipku vedle položky Tvar výplně ve skupině Styly tvarů na kartě Formát. V zobrazené nabídce klikněte na „Obrázek“.

6

Přejděte do umístění v počítači, kde je váš obrázek uložen. Jedním kliknutím obrázek vyberte a poté klikněte na tlačítko „Vložit.“ Word vloží váš obrázek do tvaru, který jste přetáhli do dokumentu v kroku 3.

7

Na kartě Formát v části Nástroje pro kreslení klikněte na „Další barvy výplně“.

8

Přetažením posuvníku Průhlednost umístěného ve spodní části dialogového okna Barvy upravte průhlednost obrázku.