Jaké jsou výhody týmové práce v podnikání?

Týmová práce zahrnuje různé lidi a různé skupiny ve vašem podnikání, které spolupracují na maximalizaci jejich efektivity a dosažení společného cíle. Existuje mnoho způsobů organizování týmů - některé týmy jsou organizovány kolem konkrétního produktu, který je vyvíjen, zatímco jiné jsou organizovány kolem procesu, jako je výroba nebo výzkum. Mezi výhody týmové práce patří kromě poskytování zkušeností členům týmu také zvýšená efektivita, finanční úspory, inovace a morálka.

Spropitné

Týmová práce podporuje kreativitu a inovace, spojuje komplementární silné stránky, zlepšuje morálku a poskytuje větší flexibilitu na pracovišti.

Zlepšuje morálku tím, že podporuje smysl pro vlastnictví

Týmová práce umožňuje zaměstnancům převzít větší odpovědnost za rozhodování a také umožňuje členům týmu kontrolovat větší část pracovního procesu. To může vést ke zlepšení morálky, protože zaměstnanci získávají větší autoritu a vlastnictví nad projekty, na kterých pracují. Zvláštní odpovědnost může vést k přínosnějšímu pracovnímu prostředí a nižší fluktuaci. Práce v týmu také dává zaměstnancům větší pocit sounáležitosti a uznání, což jim pomáhá být hrdější na svou práci a svou společnost.

Buduje důvěru a posiluje vztahy

Na pracovištích, kde týmová práce není konzistentní, pomáhá vytváření skupin budovat pevnější vztahy mezi zaměstnanci a umožňuje jednotlivcům naučit se pracovat na neshodě. Vytváření týmů, i když to není nutné, vytváří prostředí, kde se pracovníci i nadále pyšní nezávislými úspěchy a zároveň oslavují příspěvky spolupracovníků.

Když dojde ke sporu, musí tým vyřešit problém a vyřešit protichůdné myšlenky místo toho, aby se manažer přimlouval. Tento typ dávání a přijímání se často přelévá do každodenních operací a komunikace.

Větší flexibilita pro organizaci

Týmová práce může společnostem pomoci být pružnější. Spojením zaměstnanců z různých částí projektu do jednoho týmu lze někdy snadno vyřešit problémy nebo úzká místa. Například výrobci automobilů mohou někdy tuto metodu použít při navrhování automobilů. Místo toho, aby každý nový design automobilu procházel samostatnými oblastmi, jako je design, inženýrství a dodávky dílů, výrobce automobilů uspořádá jeden tým, který bude zahrnovat zaměstnance ze všech těchto oblastí, aby navrhli každý vůz. Jelikož problémy vznikají v jedné oblasti, může se s nimi vypořádat celý tým a práce může probíhat mnohem rychleji.

Podporuje kreativitu a inovace

Některé společnosti používají týmy a týmovou práci k vytvoření pracovního prostředí, které vyniká kreativitou. Tyto společnosti někdy zakládají svou firemní strukturu téměř výhradně na týmové práci, kde jsou zaměstnanci najímáni do obecných pracovních oblastí a poté se rozhodnou pracovat na projektech, které nejlépe odpovídají jejich dovednostem a zájmům. Jsou jmenováni vedoucí a neexistuje hierarchie velení ani vedení.

Plné využití týmů znamená, že zaměstnanci mohou začít zakládat nové týmy, jakmile k nim přijdou nové nápady. Říká se tomu podniková struktura založená na ploché mřížce týmové práce a je používána společnostmi, které si přejí být lídrem v oblasti inovací.