Jak umístit hraniční čáry kolem každé buňky v aplikaci Excel

Umístěním ohraničení kolem konkrétních buněk do tabulky aplikace Excel budou tyto buňky vyčnívat z pohledu lidí, kteří si dokument prohlížejí. To by mohlo být užitečné například při upozorňování na součty nebo na jiná konkrétní čísla nebo slova v souboru. Alternativně, protože ohraničení jsou silnější a výraznější než výchozí čáry mřížky, můžete kolem všech buněk umístit ohraničující čáry, které každou z nich dále definují, aby se zabránilo jejich smíchání při prohlížení dokumentu.

1

V tabulce aplikace Excel zvýrazněte buňky, které chcete umístit. Alternativně můžete vybrat všechny buňky v tabulce kliknutím na tlačítko se šipkou směřující vpravo dole, které se nachází nalevo od sloupce „A“ a těsně nad řádkem „1“.

2

Klikněte na šipku rozevírací nabídky napravo od tlačítka Dolní ohraničení v části Písmo na panelu nástrojů pásu karet.

3

Klikněte na „Všechny hranice“. Okraj se zobrazí kolem všech okrajů každé buňky, kterou jste vybrali.