Jak spustit soubor CPP v systému Windows

Soubor CPP obsahuje programovací kód C ++, který musíte zkompilovat, než spustíte kód souboru v systému Windows. Visual Studio použijete ke kompilaci kódu CPP ve Windows. Proces kompilace vytvoří soubor EXE, což je spustitelný soubor spuštěný v počítači se systémem Windows. Soubory CPP jsou obvykle distribuovány v ukázkových programech C ++, takže můžete zobrazit kód, zkompilovat aplikaci a zkontrolovat výsledky.

1

Klikněte na tlačítko „Start“ systému Windows a vyberte možnost „Všechny programy“. Kliknutím na „Microsoft .NET Express“ otevřete software a vyberte „Visual Studio Express“.

2

Klikněte na položku nabídky „Soubor“ a poté vyberte „Otevřít“. Poklepáním na soubor CPP načtěte zdrojový kód v sadě Visual Studio.

3

Klikněte na položku nabídky „Vytvořit“ a vyberte „Vytvořit řešení“. Software zkompiluje kód a vytvoří soubor EXE.

4

Vyberte tlačítko „Spustit“. Kompilátor spustí spustitelný soubor, takže můžete zkontrolovat výsledky kódu C ++.