Jak exportovat knihovnu iTunes do Windows Media Player

ITunes, přehrávač médií vyvinutý společností Apple, používá knihovnu k uspořádání vašich zvukových stop. Pokud podnikáte, knihovna vám umožňuje organizovat školicí materiály pro vaše zaměstnance a prezentační materiály pro vaše klienty. Pokud potřebujete tyto zvukové soubory získat do knihovny Windows Media Player, musíte sloučit média iTunes do jedné složky a poté nakonfigurovat Windows Media Player tak, aby tuto složku naskenoval a importoval všechny stopy do své knihovny.

1

Spusťte iTunes, klikněte na „Upravit“ a z nabídky vyberte „Předvolby“.

2

Klikněte na kartu „Pokročilé“ v horní části okna Předvolby a poté zaškrtněte políčka „Udržovat organizovanou složku iTunes Media“ a „Kopírovat soubory do složky iTunes Media při přidávání do knihovny“.

3

Vyberte cestu v poli „Umístění složky iTunes Media“ a stisknutím „Ctrl-C“ ji zkopírujte do schránky. Klepnutím na tlačítko OK použijete a uložíte nová nastavení.

4

Klikněte na „Soubor“, vyberte „Knihovna“ a klikněte na „Uspořádat knihovnu“. Zaškrtněte políčko „Konsolidovat soubory“ a kliknutím na „OK“ zkopírujte všechny mediální soubory v knihovně iTunes do složky iTunes Media. Celá vaše knihovna iTunes je nyní sloučena do složky, která je uvedena v poli „Umístění složky iTunes Media“.

5

Spusťte Windows Media Player, klikněte na „Uspořádat“, vyberte „Správa knihoven“ a klikněte na „Hudba“. Otevře se okno Umístění hudební knihovny.

6

Kliknutím na tlačítko „Přidat“ otevřete prohlížeč souborů, jedním kliknutím do adresního řádku v horní části vyberte výchozí cestu a stisknutím kláves „Ctrl-V“ ji nahradíte cestou ke složce iTunes Media. Stisknutím klávesy „Enter“ přejděte do složky Media a kliknutím na „Include Folder“ přidejte složku do seznamu složek sledovaných programem Windows Media Player.

7

Kliknutím na „OK“ importujete všechny skladby ze složky iTunes Media do Windows Media Player. Zpráva „Aktualizovat knihovnu médií“ se zobrazuje v pravém dolním rohu programu Windows Media Player, dokud nebudou do knihovny importovány všechny soubory médií.