Jak používat PI v aplikaci Excel

Matematická konstanta „pi“ představuje poměr mezi obvodem kruhu a průměrem. Pokud vaše firma potřebuje provádět geometrické výpočty, například výpočet plochy nového kancelářského prostoru, možná budete muset provádět operace pomocí pi. Můžete také použít pi pro výpočet povrchové plochy nebo objemu zakřivených těles a pro složitější matematiku, včetně trigonometrie. Mnoho lidí přibližuje pí jako 3,14, ale Excel ukládá hodnotu pí s přesností na 15 desetinných míst.

1

Otevřete tabulku aplikace Excel a do prázdné buňky zadejte „=“ a označte její obsah jako matematický vzorec.

2

Zadejte „PI ()“, což odpovídá „3.14159265358979“ ve vzorci aplikace Excel.

3

Zadejte zbytek vzorce. Například pro výpočet obvodu kruhové oblasti s poloměrem 15 stop zadejte do buňky „* 2 * 15“.

4

Stisknutím klávesy „Enter“ spustíte vzorec.