Jak zrušit Android Alarm

Operační systém Android pro mobilní zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony, usnadňuje nastavení budíků na vašem zařízení. Po vypnutí budíku jej můžete zrušit, abyste zastavili výskyt alarmu, nebo můžete deaktivovat budík, který již nemusíte vypínat. Zrušení alarmu během relace lze provést z obrazovky, která se zobrazí při spuštění alarmu; vypnutí alarmu je třeba provést správou nastavení aplikace.

Android 2.2 Froyo: Zrušit alarm

1

Když se spustí alarm, zvedněte zařízení Android. Zobrazí se možnost Zavřít a pokud je povolena, Odložit.

2

Klepnutím na „Zrušit“ budík Android zrušíte. Případně můžete klepnutím na „Odložit“ nastavit budík tak, aby se po uplynutí zadaného času odložení znovu spustil.

3

Pokud zvolíte možnost Odložit, budík znovu zapněte. Opět se zobrazí možnosti Zavřít a Odložit. Pokud stále vyberete možnost Odložit, zařízení bude pokračovat ve vypínání, dokud nezrušíte budík Android.

Android 2.2 Froyo: Vypněte budík

1

Klepnutím na „Aplikace“ otevřete seznam aplikací v zařízení Android.

2

Klepněte na „Budík a časovač“. Na vašem zařízení se zobrazí obrazovka Budík a časovač.

3

Klepněte na kartu „Budík“ v horní části sekce Budík a časovač. Alarmy, které jsou nastaveny na vašem zařízení Android, se zobrazují v dolní polovině obrazovky zařízení se zaškrtávacími políčky vpravo od nich.

4

Klepnutím na zaškrtávací políčko napravo od alarmu, který chcete vypnout, dokud se v poli nezobrazí žádné zaškrtnutí, které konkrétní alarm vypne.

Android 2.3 Gingerbread: Zrušit alarm

1

Když se spustí budík, zvedněte zařízení Android a poté prstem přejíždějte po obrazovce libovolným směrem. Ve výchozím nastavení se zobrazí možnost Odstranit, ale pokud máte pro tento budík povoleno Snooze, zobrazí se také možnost Snooze.

2

Klepnutím na červené „X“ budík Android zrušíte. Alternativně, pokud je u budíku povoleno Snooze, můžete klepnutím na ikonu Snooze se dvěma z nastavit, aby se budík spustil po uplynutí doby spánku.

3

Pokud zvolíte možnost Odložit, budík znovu zapněte. Opět se zobrazí možnosti Zavřít a Odložit. Pokud stále vyberete možnost Odložit, zařízení bude pokračovat ve vypínání, dokud nezrušíte budík Android.

Android 2.3 Gingerbread: Vypnout budík

1

Klepněte na ikonu „Aplikace“ na domovské obrazovce zařízení.

2

Vyberte „Hodiny“.

3

Klepněte na „Budík“.

4

Vyberte „Nabídka“ a poté klepněte na „Odstranit“. Zobrazí se seznam alarmů, které jsou nastaveny na vašem zařízení Android Gingerbread.

5

Vyberte alarm v seznamu, který chcete odstranit, a potom klepněte na zaškrtnutí, které se zobrazí vedle konkrétního alarmu.

6

Klepnutím na „Odstranit“ budík ze zařízení odstraníte.

Ice Cream Sandwich Android 4.0: Zrušit alarm

1

Když se spustí budík, zvedněte zařízení Android a poté prstem přejíždějte po obrazovce libovolným směrem. Ve výchozím nastavení se zobrazí možnost Odstranit, ale pokud máte pro tento budík povoleno Snooze, zobrazí se také možnost Snooze.

2

Klepnutím na „Zrušit“ budík Android zrušíte. Alternativně, pokud je u budíku povoleno Snooze, můžete po uplynutí doby spánku klepnout na ikonu Snooze.

3

Pokud zvolíte možnost Odložit, budík znovu zapněte. Opět se zobrazí možnosti Zavřít a Odložit. Pokud stále vyberete možnost Odložit, zařízení se bude i nadále vypínat, dokud budík nezrušíte.

Ice Cream Sandwich Android 4.0: Vypnout alarm

1

Na domovské obrazovce zařízení se systémem Android 4.0 Ice Cream Sandwich klepněte na „Aplikace“.

2

Klepněte na „Hodiny“.

3

Vyberte možnost „Nastavit budík“.

4

Stiskněte a podržte prst na budíku, který chcete odstranit, dokud se nezobrazí možnost „Odstranit budík“, potom klepněte na „Odstranit budík“. Tento konkrétní alarm bude z vašeho zařízení odstraněn.