Nevýhody online bankovnictví

Online bankovnictví prostřednictvím osobních počítačů a mobilních aplikací na mobilních telefonech učinilo bankovnictví pohodlnějším a přístupnějším 24 hodin denně. Existují však určité nevýhody online bankovnictví. I když vám tyto nevýhody nemusí bránit v používání online služeb, pamatujte na tyto obavy, abyste předešli možným problémům.

Přerušení technologie a služeb

Kdykoli používáme počítače nebo internetové služby, jsme vydáni na milost a nemilost systému a účinnosti. Vaše schopnost přistupovat k účtům online bude přirozeně ovlivněna, pokud vaše internetová služba běží po určitou dobu pomalu nebo úplně mimo. Podobně, pokud servery banky selžou nebo jsou dočasně nedostupné z důvodu plánované údržby webu, nebudete moci získat online nebo mobilní přístup k vašim bankovním informacím.

Zabezpečení a krádež identity

Weby online bankovnictví a mobilní aplikace jsou obecně navrženy tak, aby byly bezpečné, a banky neustále zavádějí aktualizované bezpečnostní protokoly. Žádný systém však není zcela spolehlivý a účty mohou být hacknuty, což má za následek krádež identity pomocí odcizených přihlašovacích údajů. I když můžete používat mobilní nebo online bankovnictví s obecnou jistotou, buďte opatrní, abyste se vyhnuli používání sítí, které nejsou zabezpečené, a buďte opatrní při změně hesel a ochraně svých přihlašovacích údajů.

Omezení vkladů

Denní nebo měsíční omezení mobilních vkladů může jednotlivcům, ale zejména firmám, ztěžovat provádění velkých vkladů online. Jakmile dosáhnete stanoveného limitu, budete muset vyrazit na pobočku a vložit peníze. Ne všechny typy kontrol jsou také snadno čitelné pomocí softwaru pro skenování z počítače. Například z online vkladového systému mohou být vyhozeny obchodní šeky, které jsou ručně psané a mají na zadní straně černou čáru, aby se vytvořil uhlíkový záznam, což vyžaduje vklad na místě.

Pohodlné, ale ne vždy rychlejší

I když uložení šeku prostřednictvím mobilní aplikace banky může trvat velmi málo času, na přístup ke svým penězům musíte ještě počkat. Online bankovnictví poskytuje pohodlí, pokud jde o množství času ušetřeného při cestování nebo čekání ve frontě na místě pobočky, ale všechny vklady jsou zkontrolovány a prostředky jsou uvolněny pro přístup podle bankovní politiky, což může trvat až tři pracovní dny v závislosti na vložená částka.

Nedostatek osobních bankéřských vztahů

Většinu svých obecných bankovních potřeb zvládnete sami. Pokud však nastanou problémy, pokud nemáte osobní vztah s bankéřem, může být obtížnější vyřešit vaše problémy. Zatímco weby online bankovnictví mají oddělení zákaznických služeb, často musíte projít telefonním stromem a počkat, než budete mluvit, s někým, kdo nemá znalosti o vašich potřebách nebo historii bankovnictví. Místní bankéř je naopak motivován sloužit svým zákazníkům a posilovat jejich osobní vztahy.

Omezený rozsah služeb

Ačkoli s online bankovním účtem toho můžete udělat dost, například provádět vklady, kontrolovat zůstatky a platit účty, druhy služeb, ke kterým máte přístup, mají svá omezení. Možná budete moci podat počáteční žádost o otevření nového účtu nebo o žádost o půjčku či hypotéku, ale ve většině případů budete muset navštívit pobočku, kde podepíšete formuláře a předložíte doklady totožnosti. Podobně, i když můžete převést peníze na běžný účet nebo debetní kartu za účelem nákupu, potřebujete hotovost, budete muset navštívit pobočku nebo nedaleký bankomat.

Potenciál k překročení výdajů

Schopnost kontrolovat zůstatky účtů v okamžiku může potenciálně způsobit, že někteří lidé překročí limity svých kontrolních účtů. Bez pečlivého prozkoumání vaší šekové knížky nebo záznamu nevyúčtovaných debetních transakcí nemusí zůstatek na účtu přesně odrážet skutečnou částku, kterou máte k dispozici. Přečerpání a poplatky mohou nastat, pokud nebudete mít u všech svých transakcí pečlivé přehledy .