Jak vypnout iPhone, když je dotyková obrazovka poškozená

Spoléháte na svůj iPhone, že budete v kontaktu s obchodními partnery a zaměstnanci prostřednictvím telefonních hovorů, textových zpráv a e-mailů. Pokud upustíte iPhone a rozbijete dotykovou obrazovku, nemůžete zařízení používat jako obvykle. IPhone nemá tlačítko „Napájení“, takže pokud rozbijete dotykovou obrazovku, zařízení zůstane zapnuté, dokud nevybije baterie. Pokud nechcete čekat na vybití baterie iPhone, vypněte zařízení pomocí procesu resetování doporučeného společností Apple.

1

Stiskněte a podržte tlačítko „Spánek / Probuzení“ umístěné v horní části zařízení iPhone.

2

Podržte tlačítko „Domů“ na přední straně iPhone a současně držte tlačítko Spánek / Probuzení.

3

Uvolněte tlačítka, jakmile obrazovka iPhonu zčerná, aby se vypnula. Nepokračujte v držení tlačítek, jinak se zařízení resetuje.