Jak počítat znaky v MS Word

Jak by se dalo očekávat, Microsoft Word obsahuje funkci pro počítání slov v dokumentu; zahrnuje také schopnost počítat postavy. Znalost počtu znaků dokumentu je důležitá pro každého vlastníka firmy. Například jako spisovatel na volné noze může mít váš klient konkrétní počet znaků, které chce, abyste získali; pro ostatní vlastníky firem je kontaktní formulář pro vašeho klienta pravděpodobně specifický pro počet znaků. Pokud potřebujete zkontrolovat počet znaků v aplikaci Microsoft Word, můžete to udělat stejným způsobem, jako zkontrolujete počet slov.

1

Otevřete dokument v aplikaci Word, ve kterém chcete počítat znaky.

2

Klikněte na kartu „Zkontrolovat“.

3

V části Korektury klikněte na „Počet slov“. Otevře se okno Počet slov a zobrazuje počet znaků v dokumentu s mezerami i bez nich.

4

Kliknutím na „Zavřít“ zavřete okno Počet slov.