Jak stahovat a importovat Chase bankovní transakce do QuickBooks

Pro bankovní zákazníky Chase nabízí QuickBooks řadu výkonných nástrojů pro správu firmy. Jedním z těchto nástrojů je schopnost softwaru sledovat příjmy a výdaje a udržovat účty synchronizované integrací se softwarovými systémy banky přes připojení k internetu. Jako zákazník společnosti Chase stahujete transakce účtu do externího souboru a bez poplatků je importujete do QuickBooks. Můžete také vytvořit přímé připojení k Chase z QuickBooks a přijímat transakce automaticky za měsíční poplatek. Jakmile jsou transakce k dispozici, můžete tyto informace použít ke sladění účtů a zjednodušení finančního účetnictví.

Používání Web Connect

1

Přihlaste se na stránku Chase Online Banking (viz Zdroje). Pokud nepoužíváte Chase Online ke správě svých účtů, kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat se nyní“ zaregistrujte online uživatelský účet.

2

Jakmile se přihlásíte k Chase Online, klikněte na kartu „Zákaznické centrum“. Přejděte dolů na „Referenční centrum“ a klikněte na odkaz „Aktivovat peníze, zrychlit atd.“

3

Kliknutím na „Stáhnout nyní (bez poplatku)“ vytvoříte na ploše soubor formátu QuickBooks OFX a poté kliknete na „Pokračovat“.

4

Vyberte účet, ze kterého chcete stáhnout transakce, a poté vyberte časové období transakcí.

5

Klikněte na přepínač „QuickBooks“ a z rozevíracího seznamu vyberte verzi QuickBooks, kterou používáte. Klikněte na tlačítko „Exportovat“.

6

Pokud se zobrazí výzva, klikněte na tlačítko „Uložit“ a vyberte cílovou složku pro uložení souboru. Intuit doporučuje uložit soubor na plochu.

7

Přejděte do cílové složky, která obsahuje soubor ve formátu OFX. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a přejmenujte jej na „Filename.qbo“ (včetně uvozovek), kde název souboru je název staženého souboru. Tento krok je nezbytný, protože QuickBooks Web Connect rozpoznává pouze soubory ve formátu QBO.

8

Otevřete QuickBooks v počítači. Přejděte do nabídky „Soubor“ a přejděte na „Nástroje“, „Importovat“ a „Soubory připojení na webu ...“ Přejděte na plochu a vyhledejte soubor ve formátu OFX, který jste stáhli z Chase Online. Pokračujte kliknutím na „Otevřít“.

9

Po zobrazení výzvy v dialogovém okně „Výběr bankovního účtu“ vyberte možnost „Použít existující účet QuickBooks“ a v rozevíracím seznamu vyberte svůj účet. Pokud váš účet není uveden, vyberte možnost „Vytvořit nový účet QuickBooks“ a zadejte název. Klikněte na „Pokračovat“.

10

Přejděte do části „Online bankovnictví“ v části „Moje zkratky“ a zkontrolujte a porovnejte transakce, které jste stáhli pro tento účet.

Pomocí přímého připojení QuickBooks

1

Přihlaste se na webovou stránku Chase Online (viz Zdroje).

2

Klikněte na kartu „Zákaznické centrum“ a přejděte dolů na „Referenční centrum“. Klikněte na odkaz „Aktivovat peníze, zrychlit atd ...“

3

Vyberte „Aktivovat přímý přístup prostřednictvím služby PFM (9,95 USD / měsíc)“ a klikněte na „Pokračovat“. Podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení pro přímý přístup.

4

Otevřete QuickBooks v počítači. Přejděte do nabídky „Bankovnictví“. Vyberte „Online bankovnictví“ a poté „Nastavit účet ze služeb online“.

5

Z rozevíracího seznamu vyberte firemní účet nebo zadejte název nového účtu. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Další“.

6

Přejděte dolů a v rozevíracím seznamu Finanční instituce vyhledejte „Chase“ nebo do pole zadejte „Chase“. Pokračujte v nastavení účtu kliknutím na „Další“.

7

Vyberte možnost „Přímé připojení“ a klikněte na tlačítko „Další“. Zaškrtněte políčko vedle „Ano, můj účet byl aktivován pro služby QuickBooks Online.“ Pokračujte v instalaci kliknutím na „Další“.

8

Po výzvě zadejte své uživatelské jméno a heslo pro Chase Online. Vyberte online účet pro přístup a stažení.

9

Zvolte „Stáhnout online účty“ a „Přijímat transakce“. Kliknutím na „Dokončit“ dokončete proces propojení.