Jak převést DAT na text v aplikaci Excel

Soubory DAT jsou soubory s příponou, která není spojena s konkrétní aplikací nebo programem a může to být téměř jakýkoli typ souboru, včetně videa, médií nebo textu. Získání přístupu k souborům DAT může být zvláště důležité pro podniky, které přijímají e-mailové přílohy nebo sdílení souborů s příponou DAT. Pokud je soubor DAT, který se pokoušíte otevřít, text, můžete jej převést na text v programu Microsoft Excel tak, že jej nejprve uložíte jako soubor CSV.

1

Pravým tlačítkem klikněte na soubor DAT v počítači a klikněte na „Otevřít“.

2

Klikněte na „Vyberte program ze seznamu nainstalovaných programů“ a klikněte na „OK“.

3

V seznamu programů v počítači klikněte na „Microsoft Excel“. Pokud si nejste jisti, zda je DAT založen na textu, zrušte zaškrtnutí políčka „K otevření tohoto typu souboru vždy použít vybraný program“, protože pokud se v aplikaci Excel nepřevede správně, můžete zkusit otevřít jiný program. Klikněte na „OK“.

4

Klikněte na „Soubor“ a poté na „Uložit jako“. Pojmenujte soubor a klikněte na „Uložit jako typ“. proces dokončete kliknutím na „Hodnoty oddělené čárkami (CSV)“ a kliknutím na „Uložit“.