Jak vypnout synchronizaci na iPadu

Automatickou synchronizaci iCloud na iPadu můžete zakázat deaktivací služby iCloud nebo deaktivací synchronizace pro jednotlivé datové typy. Chcete-li však zakázat automatickou synchronizaci s iTunes, musíte změnit předvolby synchronizace pro iPad v aplikaci iTunes. Můžete vypnout synchronizaci přes bezdrátové sítě pro iPad nebo můžete zakázat automatickou synchronizaci s iTunes pro všechna zařízení.

Zakažte synchronizaci iCloud

1

Klepnutím na ikonu „Nastavení“ na domovské obrazovce iPadu spustíte aplikaci Nastavení.

2

Klepnutím na „iCloud“ otevřete seznam aplikací iCloud. Chcete-li zakázat synchronizaci všech aplikací s iCloudem, posuňte přepínač „iCloud“ do polohy „OFF“. Nebo můžete podle potřeby zakázat synchronizaci jednotlivých aplikací.

3

Posuňte přepínač do polohy „VYPNUTO“ pro každou aplikaci a deaktivujte jej v seznamu aplikací na iCloudu.

Zakažte synchronizaci Wi-Fi z iTunes

1

Připojte iPad k počítači a spusťte iTunes. Klikněte na kartu „Zařízení“ a poté na položku pro váš iPad.

2

Klikněte na kartu „Shrnutí“ a poté zrušte zaškrtnutí políčka „Synchronizovat s tímto zařízením přes Wi-Fi“.

3

Klikněte na „Použít“ a poté iPad odpojte od kabelu USB. Zavřete iTunes.

Zakázat automatickou synchronizaci iTunes

1

Otevřete iTunes v počítači, ale iPad nepřipojujte pomocí datového kabelu USB.

2

Stisknutím kláves „Alt-E“ otevřete nabídku Úpravy iTunes.

3

Klikněte na „Předvolby“ a poté na kartu „Zařízení“. Otevře se nabídka Předvolby iTunes.

4

Zaškrtnutím políčka „Zabránit automatickým synchronizacím iPodů, iPhonů a iPadů“ toto pole zrušte a poté klikněte na „OK“.

5

Zavřete iTunes a poté aplikaci restartujte. Automatická synchronizace je pro iPad a další registrovaná zařízení iOS zakázána.