Jak přimět Microsoft Word, aby přestal mazat během psaní

Počítač má dva různé režimy psaní - režim vkládání a režim přepisování. První z nich je výchozí režim a funguje tak, jak byste očekávali, přičemž to, co napíšete, se vloží do umístění textového kurzoru a posune stávající text. Druhá možnost nahrazuje text, místo aby jej vytlačovala, což ve skutečnosti „přepisuje“, jak název napovídá. Mezi těmito dvěma režimy můžete přepínat stisknutím klávesy; pokud si nemyslíte, že režim přepisování budete někdy používat, můžete jej také trvale vypnout v aplikaci Microsoft Word.

1

Stisknutím klávesy „Ins“ vypnete režim přepisování. V závislosti na modelu vaší klávesnice může být tato klávesa také označena jako „Vložit“. Pokud jednoduše chcete deaktivovat režim přepisování, ale zachovat schopnost jej znovu zapnout, máte hotovo. Pokud ji chcete trvale deaktivovat v aplikaci Word, abyste ji náhodou neaktivovali, pokračujte dalším krokem.

2

Vyberte kartu „Soubor“, klikněte na „Možnosti“ a vyberte kartu „Pokročilé“.

3

Zrušte zaškrtnutí políčka „Pomocí klávesy Vložit ovládat režim přepisování“ a poté klikněte na „OK“. Pokud to uděláte, ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko „Použít režim přepisování“ také deaktivováno, jinak se zaseknete v režimu přepisování.