Co je to 10klíčový vstup dat?

Shromažďování a zadávání čísel v počítači je jedním z nejnáročnějších aspektů správy dat. Desetiklíčové zadávání dat tento proces urychluje a zaměřuje se pouze na číselné klíče 0 až 9, které se opakovaně používají. To je efektivnější a může to způsobit menší fyzické namáhání těla, protože se musíte soustředit pouze na několik kláves, spíše než na stovky plus kláves na standardní klávesnici. Ačkoli možná nemáte úplnou znalost procesu s deseti klíči, můžete jej již ze zvyku použít.

Hardware

Standardní klávesnice obsahují horní řadu číselných kláves, které typisté používají k zadávání čísel spolu s písmeny. Tato technika je obecně známá jako dotykové psaní. V obchodním prostředí, pokud jde o údaje o dolarech, metriky výkonu a další účetní údaje, však není vždy nutná úplná standardní klávesnice. Místo toho mnoho samostatných klávesnic, které se připojují ke stolním počítačům, obsahuje desetiklávesovou nebo numerickou klávesnici na pravé straně klávesnice. Přenosné počítače, pokud jsou dostatečně široké, podporují také numerickou klávesnici. Uživatelé mohou také získat numerickou klávesnici připojenou k USB portu na PC a snadno tento hardware přidat do jakéhokoli systému.

Výcvik

Každý, kdo má přístup k numerické klávesnici s deseti klávesami, se rychle naučí a zvykne si používat tento hardware. Avšak pro ty podniky a profesionály, kteří by ocenili další pokyny, jak efektivně používat numerickou klávesnici, nabízejí některé vysoké školy a odborné školy specializované vzdělávací programy. Název těchto programů se běžně nazývá Business Systems Technology a desetiklíčové zadávání dat je jedním kurzem jako součást celkového vzdělávacího programu. Podle Úřadu pro statistiku práce v roce 2011 však lidé, kteří mají v úmyslu udělat si kariéru se zadáváním údajů, mohou potřebovat pouze středoškolské vzdělání, pokud mají dobrou gramatiku a znalost používání klávesnice.

obsazení

Některé podniky inzerují potřebu deseti klíčových typistů pro zadávání dat. Například pokud se ucházíte o místo jako virtuální agent zákaznického servisu z domova, je pro zadávání objednávek zákazníků užitečné deset klíčů. Jako vzdálený lékařský přepisovatel nebo specialista na fakturaci a kódování je také důležité přesné a efektivní zadávání číselných lékařských a laboratorních testovacích dat do počítače. Podle Úřadu pro statistiku práce v roce 2011 však práce se zadáváním údajů zaznamená mírný pokles růstu. Tato náhrada lidských písařů je částečně způsobena zvýšeným používáním a spoléháním se na technologii a také outsourcingem těchto pracovních míst v zahraničí.

Alternativy

Můžete prozkoumat alternativy k ručnímu zadávání číselných údajů. Pokud máte data, která jsou aktuálně zadána nebo napsána na papír, můžete pomocí skeneru zachytit text, včetně čísel, z těchto dokumentů. Tato zobrazovací technika se nazývá optické rozpoznávání znaků nebo OCR a ukládá data do textově zpracovaného dokumentu nebo tabulky. Další možností bez psaní je použití softwaru pro převod řeči na text, který umožňuje mluvit numerickými daty do mikrofonu. Počítač zadá číslo na obrazovce. Zvažte také, jak se naučit exportovat a importovat data napříč aplikacemi, abyste tyto informace nemuseli znovu zadávat (například export dat z webu do tabulky aplikace Excel).