Jak nastavit iPhone na tichý nebo vibrující

Jak iPhone 4, tak i iPhone 4S, stejně jako mnoho jiných mobilních telefonů, nabízejí způsoby, jak ztišit telefon pomocí vibračních a tichých režimů. Jako vlastník firmy vám znalost nastavení těchto režimů na iPhonu umožňuje procvičovat správnou obchodní etiketu. Například, když jste na schůzce s klientem, je nejlepší přepnout telefon do tichého režimu, aby klientovi ukázal, že mu věnujete plnou pozornost. Pro váš iPhone existují tři různé režimy tichého režimu a vibrací: tichý režim, tichý režim / vibrace a vibrace.

Aktivace režimu vibrací

1

Na domovské obrazovce iPhonu klepněte na „Nastavení“.

2

Klepněte na „Zvuky“.

3

Klepnutím na přepínač „Vibrace“ v části „Vyzvánění a upozornění“ zapnete nebo vypnete režim vibrací. Ve vibračním režimu telefonní hovory a textové zprávy vibrují telefonem, nikoli hlukem. Všechny ostatní aspekty telefonu, například sledování filmu, však stále vydávají zvuky.

4

Tichý / vibrační režim zapnete nebo vypnete klepnutím na přepínač „Vibrace“ v části „Tichý“. V tomto režimu, když je zapnutý tichý spínač, nevytváří žádný aspekt telefonu hluk a všechny telefonní hovory a textové zprávy způsobují vibrace telefonu.

Aktivace tichého režimu

1

V nabídce Zvuky vypněte všechny vibrační režimy.

2

Chcete-li povolit tichý režim, přesuňte přepínač vyzvánění / tichý režim na boční straně iPhone do polohy „Zapnuto“. Když je přepínač v poloze „Zapnuto“, na přepínači se zobrazí oranžová lišta a na obrazovce vašeho iPhone se objeví obrázek zvonu s čárou.

3

Chcete-li tichý režim vypnout, přesuňte přepínač vyzvánění / tichý režim na boční straně iPhone do polohy „Vypnuto“.