Otevření souboru OST v aplikaci Microsoft Outlook

Microsoft Outlook kategorizuje datové soubory aplikace Outlook do dvou typů: soubory PST a OST. Soubory PST obsahují data uložená ve vašich osobních složkách, zatímco soubory OST obsahují data stažená ze serveru Exchange Server. Protože Outlook nemůže přímo importovat ze souboru OST, jako to může ze souboru PST, chcete-li zkopírovat data offline do jiného počítače, můžete nakonfigurovat e-mailového klienta tak, aby se připojil k vašemu serveru a vytvořit nový soubor OST, nebo převeďte svůj obsah OST do formátu PST.

Vytvořte soubor OST

1

Klikněte na „Soubor“, dvakrát klikněte na „Nastavení účtu“ a poté ve výsledném okně vyberte svůj účet.

2

Na panelu nástrojů vyberte možnost „Změnit“ a v části Nastavení offline zaškrtněte políčko „Použít režim Exchange s mezipamětí“.

3

Klepněte na tlačítko „Další“, klepnutím na tlačítko „Dokončit“ vytvořte soubor OST na pevném disku a poté restartujte aplikaci Outlook, aby se změny projevily.

Převeďte soubor OST na PST

1

Přihlaste se k počítači, na kterém byl vytvořen soubor OST. Odpojte se od sítě a poté otevřete nebo restartujte aplikaci Microsoft Outlook.

2

Vyberte „Soubor“, klikněte na „Otevřít a exportovat“ a poté kliknutím na „Import / Export“ spusťte průvodce „Import a export“.

3

Klikněte na „Exportovat do souboru“, zvolte „Další“, v seznamu formátů souborů vyberte „Datový soubor aplikace Outlook (.pst)“ a poté klikněte na „Další“.

4

Vyberte svou e-mailovou adresu nebo složku, ze které chcete exportovat data, a klikněte na „Další“.

5

Klikněte na „Procházet“ a poté přejděte do požadovaného umístění pro uložení.

6

Zadejte identifikační název záložního souboru a poté klikněte na „OK“.

7

Vyberte „Nahradit duplikáty importovanými položkami“, „Povolit vytváření duplikátů“ nebo „Neimportovat duplicitní položky“ podle vašich preferencí. Klikněte na „Další“ a poté na „Dokončit“.

8

Zadejte volitelné heslo, kterým chcete data zabezpečit, a poté data exportujte kliknutím na tlačítko „OK“.

9

Přihlaste se k druhému počítači nebo účtu a poté otevřete Microsoft Outlook.

10

Vyberte „Soubor“, klikněte na „Otevřít a exportovat“ a poté kliknutím na „Import / Export“ spusťte průvodce „Import a export“.

11

Vyberte možnost „Importovat z jiného souboru nebo programu“ a poté klikněte na tlačítko „Další“. Klikněte na „Procházet“ a poté přejděte na síťovou nebo vyměnitelnou jednotku obsahující soubor PST, který jste vytvořili.

12

Vyberte vhodný soubor, klikněte na „Další“, vyberte složku, ze které chcete importovat data, nebo použijte výchozí výběr k importu obsahu celého souboru, a poté klikněte na „Dokončit“.