Nastavení mikrofonu v MacBooku

MacBook má vestavěný mikrofon v horní části obrazovky a podporuje také externí mikrofony USB. Před použitím mikrofonu můžete upravit jeho vstupní úroveň tak, aby se snížil nebo zvýšil zvuk mikrofonu a povolila se redukce okolního hluku, což pomáhá snížit hluk pozadí, který může váš mikrofon zachytit. Po nastavení výchozí vstupní úrovně můžete také upravit hlasitost mikrofonu v jednotlivých aplikacích.

1

Klikněte na šedou ikonu „Předvolby systému“ v doku vašeho MacBooku. Klikněte na „Zvuk“ ve skupině Hardware.

2

Kliknutím na kartu „Vstup“ zobrazíte nastavení mikrofonu. Klikněte na „Interní mikrofon“ v seznamu zařízení a upravte nastavení mikrofonu pro interní mikrofon počítače Mac, nebo klikněte na název externího mikrofonu USB, který jste nainstalovali.

3

Posunutím jezdce „Vstupní hlasitost“ doprava zvýšíte hlasitost mikrofonu nebo posunutím jezdce doleva snížíte hlasitost. Zaškrtnutím políčka „Použít redukci okolního šumu“ snížíte hluk pozadí při používání mikrofonu.

4

Po nastavení mikrofonu zavřete okno nastavení zvuku.