Jak opravit počítač, který nevyjde z režimu spánku

Poté, co počítač přejde do režimu spánku, má se probudit během několika sekund, jakmile stisknete klávesu nebo pohnete myší. Pokud váš počítač nepřejde z režimu spánku, problém může být způsoben řadou faktorů. Jednou z možností je selhání hardwaru, ale může to být také způsobeno nastavením myši nebo klávesnice. Režim spánku v počítači můžete deaktivovat jako rychlou opravu, ale můžete se dostat ke kořenům problému kontrolou nastavení ovladače zařízení v nástroji Správce zařízení Windows.

1

Klikněte na tlačítko „Hledat“ na liště Charms a do vyhledávacího pole zadejte „zařízení“. Z výsledků vyberte možnost „Správce zařízení“. Kliknutím na „Ano“ povolíte spuštění nástroje.

2

Kliknutím na šipku vedle položky „Klávesnice“ zobrazíte ovladače zařízení klávesnice nainstalované ve vašem systému. I když ve svém počítači pravděpodobně máte pouze jednu klávesnici, systém Windows často zobrazuje více ovladačů.

3

Klepněte pravým tlačítkem na první ovladač klávesnice a vyberte možnost Vlastnosti. Vyberte kartu „Správa napájení“ a poté zaškrtněte políčko „Povolit zařízení probouzet počítač“. Některé ovladače nemusí mít kartu Řízení spotřeby.

4

Opakujte předchozí krok pro všechny ostatní uvedené ovladače klávesnice. Pokud žádný nemá kartu Správa napájení, může váš problém spočívat v modelu klávesnice nebo v ovladači. Aktualizované ovladače můžete zkontrolovat kliknutím pravým tlačítkem na každý ovladač a výběrem možnosti „Aktualizovat software ovladače“. Umožněte systému Windows automaticky vyhledávat nový ovladač zařízení. Po kontrole všech ovladačů klávesnice klikněte na „OK“.

5

Klepnutím na šipku vedle položky „Myši a další ukazovací zařízení“ zobrazíte ovladače myši nainstalované v systému a opakujte stejné kroky jako v případě ovladačů klávesnice.

6

Klikněte na šipku vedle „Zařízení lidského rozhraní“ a kroky opakujte znovu. Ovladače v této kategorii budou mít obecné názvy, například „Vstupní zařízení USB“, i když budou mít vliv i na vaši klávesnici a myš. V této kategorii existují také ovladače pro dotykové obrazovky a další vstupní zařízení.

7

Pokud používáte bezdrátovou myš nebo klávesnici, klikněte na šipku vedle položky „Síťový adaptér“. Pravým tlačítkem klikněte na výpis bezdrátového adaptéru a vyberte kartu „Správa napájení“. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti „Povolit počítači vypnout toto zařízení z důvodu úspory energie“. To umožňuje síťové kartě přijímat signál z bezdrátového zařízení v režimu spánku. Klikněte na „OK“.

8

Pokud používáte myš nebo klávesnici Bluetooth, změňte nastavení adaptéru Bluetooth. Mějte na paměti, že ponechání adaptéru Bluetooth povoleného na notebooku v režimu spánku způsobí rychlejší vybití baterie, proto nastavení změňte pouze jako poslední možnost.