Řetězec velení v organizační struktuře

V organizační struktuře se „řetěz velení“ vztahuje na hierarchii reportovacích vztahů společnosti - zdola nahoru organizace, která musí komu odpovídat. Řetězec velení zakládá nejen odpovědnost, ale také stanoví autoritativní a rozhodovací pravomoci společnosti. Řádné velení zajišťuje, že za každý úkol, pracovní pozici a oddělení nese odpovědnost za výkon jedna osoba.

Formace příkazového řetězce

Řetězec příkazů se nestane náhodou. Organizační designéři to rozložili jako poslední krok při vytváření organizační struktury. Plánovači nejprve berou v úvahu cíle společnosti, protože organizační struktura musí podporovat strategii. Návrháři dále určí úkoly potřebné k dosažení cílů.

Následuje oddělení, když se návrháři rozhodnou, jak úkoly seskupit. Seskupení ovlivňuje sdílení zdrojů a snadnost, s jakou lidé komunikují a koordinují práci. Po oddělení, návrháři přidělují oprávnění k úkolům a oblastem. Jakmile je autorita přidělena, mohou plánovači konečně vyložit vztahy mezi pozicemi a vytvořit tak velení.

Hlášení vztahů a organizační schéma

Vztahy vykazování vytvořené v posledním kroku organizačního návrhu lze snadno vidět na organizačním diagramu, který zobrazuje strukturu společnosti. Počínaje spodní částí je každá pozice spojena s jednou nad ní čárou. Sledování čáry svisle z pozice do pozice odhaluje řetězec příkazů. Každá osoba je jedním článkem v řetězci.

Rozsah kontroly

Manažer může být spojen s mnoha nebo několika podřízenými. Počet lidí, kteří se hlásí manažerovi, se nazývá rozsah kontroly manažera. Manažeři se širokým rozpětím kontroly mají mnoho podřízených a není možné, aby manažer pečlivě prozkoumal aktivitu. V důsledku toho mají zaměstnanci pod takovými manažery větší oprávnění vykonávat svou práci a dokonce i rozhodovat, než zaměstnanci podřizující se manažerům s úzkým rozsahem kontroly.

Ploché organizační struktury

Když má manažer široké rozpětí kontroly, organizační schéma získá horizontální, zploštělý vzhled. Ve středním managementu je zapotřebí méně manažerů, takže společnost má menší mocenskou hierarchii. Toto jsou charakteristiky nalezené v organických organizačních strukturách. V organických strukturách je význam vedení velení de-zdůrazněn, protože moc je rozdělena mezi zaměstnance.

Řetězec se může skládat pouze ze zaměstnanců a vlastníka nebo zaměstnanců vedoucího k výkonnému řediteli, což zajišťuje velmi krátkou linii velení. Ploché organizace, které nemají byrokracii, se mohou snadno mobilizovat, aby splnily tržní podmínky.

Vertikální organizační struktury

Manažeři pečlivě dohlížející na podřízené mohou spravovat jen několik. Tito manažeři mají úzké rozpětí kontroly. Úzké rozpětí vyžaduje více manažerů, aby měli všichni zaměstnanci řádný dohled. Tito manažeři musí být také pečlivě řízeni, vzhledem k jejich zapojení do detailů a rozhodování.

Výsledkem jsou vysoké organizace s několika vrstvami středního managementu. Řetězec příkazů je důležitý a slouží k výkonu kontroly shora. Činnostmi se řídí mnoho pravidel. Takové struktury jsou tuhé a mechanické, takže ponechávají malý prostor pro inovace a kreativitu.