Jak povolit psaní v PDF

Při odesílání dokumentů vašim partnerům, klientům, zákazníkům a zaměstnancům mohou některé dokumenty obsahovat formuláře, které musí příjemce vyplnit a podepsat. Pokud používáte Adobe Acrobat Professional, můžete povolit psaní na formulářích PDF pomocí nástroje Psací stroj. Tento nástroj umožňuje příjemcům dokumentu vytvořit textové pole kdekoli na formuláři PDF, aby jej mohli vyplnit elektronicky.

Povolte psaní v dokumentu PDF

1

Spusťte Adobe Acrobat Professional. Název programu se může mírně lišit v závislosti na verzi, kterou máte.

2

Klikněte na „Soubor“ a „Otevřít“ a poté otevřete soubor PDF, u kterého chcete povolit nástroj Psací stroj.

3

Klikněte na „Soubor“ a „Uložit jako“. Klikněte na „Reader Extended PDF“ a vyberte „Povolit přidávání textu do dokumentů“.

Přidejte textová pole do dokumentu PDF

1

Otevřete Adobe Acrobat Professional nebo Adobe Reader. Klikněte na „Soubor“ a „Otevřít“ a poté otevřete soubor PDF, do kterého chcete psát.

2

Klikněte na „Nástroje“ a „Obsah“. Vyberte možnost „Přidat nebo upravit textové pole“. Otevře se panel nástrojů Psací stroj.

3

Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko „Psací stroj“. Kliknutím kdekoli na dokumentu PDF vytvoříte textové pole. Pokud je textové pole modré, poklepejte na něj a vytáhněte kurzor nahoru.

4

Pohybujte textovým polem kliknutím na nástroj „Vybrat“. Klikněte na textové pole, které chcete přesunout, a přetáhněte jej do jiné oblasti dokumentu.

5

Kliknutím na tlačítko „Zvětšit velikost textu“ nebo „Zmenšit velikost textu“ text zvětšíte nebo zmenšíte.

6

Změňte barvu textu kliknutím na tlačítko „Barva textu“. Kliknutím na „Typeface“ vyberte nové písmo.

7

Upravte text kliknutím na tlačítko „Psací stroj“ a poklepáním na textové pole.