Jak komprimovat velké soubory v systému Windows

Komprese souborů je zmenšuje, což má dvě hlavní výhody: soubory zabírají méně úložného prostoru a při přenosu mezi počítači se přenášejí rychleji. Ve Windows je vestavěným způsobem komprese souboru přeměna na soubor ZIP, což zmenší celkovou velikost souboru bez ztráty dat. Ve Windows můžete komprimovat libovolný soubor, velikost zmenšení velikosti souboru se však liší podle typu souboru.

1

Vyhledejte soubor, který chcete komprimovat.

2

Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom umístěte kurzor na možnost „Odeslat“. Vyberte možnost „Komprimovaná složka“. V závislosti na velikosti souboru možná budete muset počkat, než bude komprimován.

3

Pravým tlačítkem klikněte na soubor ZIP, který se automaticky zobrazí na ploše. Vyberte možnost „Přejmenovat“ a zadejte požadovaný název souboru.