Jak používat Exponenty v Excelu

Exponenti odkazují na číslo, které je zvýšeno na sílu jiného čísla. „Síla“ znamená, kolikrát se základní číslo vynásobí samo. Jako příklad 10 na druhou mocninu, nazývanou také „10 na druhou“, jednoduše znamená 10krát 10. V podnikání vyžaduje mnoho důležitých výpočtů, jako jsou projekce růstu, exponenty. Pokud jste vášnivým uživatelem aplikace Microsoft Excel, budete pravděpodobně nakonec muset použít exponenty v aplikaci Excel.

1

Otevřete svou obchodní tabulku v aplikaci Microsoft Excel.

2

Pomocí funkce „Síla“ určete exponenta ve formátu „Síla (číslo, síla).“ Pokud je používán sám, musíte na začátku přidat znaménko "=". Například „= Power (10,2)“ zvýší 10 na druhou mocninu.

3

Nahraďte zkratku „^“ aplikace Excel namísto funkce Power pomocí formátu „number ^ power“. Například „= 10 ^ 2“ plní stejnou funkci jako „= Power (10,2).“