Jak resetovat bezdrátovou myš Logitech

Řešení potíží s bezdrátovou myší Logitech je poměrně jednoduché, protože se může pokazit jen několik věcí. Ve většině případů resetování připojení vyřeší dočasné problémy. Některé modely mají vyhrazený resetovací přepínač, zatímco jiné vyžadují cyklus napájení nebo reset softwaru manuálnějším, ale stále jednoduchým způsobem.

Jak se myš připojuje

Bezdrátová myš Logitech má interní napájecí zdroj a USB, které připojuje myš k počítači. USB však nebude fungovat bez softwaru, který formátuje a řídí připojení mezi myší a počítačem.

Software Unifying je volně ke stažení na internetových stránkách společnosti Logitech a je nezbytný pro váš systém k práci. Pokud myš nefunguje a nemáte nainstalovaný software, je reset zbytečný. Reset funguje pouze tehdy, když je myš funkční a došlo k dočasnému výpadku.

K údržbě myši je zapotřebí pouze speciální spojení mezi myší a USB, zatímco software funguje správně.

Několik metod resetování

Zkontrolujte spodní část myši a přepněte napájení do polohy Zapnuto . Pod tlačítkem napájení vyhledejte resetovací tlačítko. Pokud tam jeden je, podržte reset po dobu pěti celých sekund, abyste resetovali myš. Pokuste se pomocí myši zjistit, zda je problém vyřešen.

Pokud problém přetrvává nebo nemáte resetovací tlačítko, odpojte baterii od myši a zcela odpojte napájení. Zvažte také přidání nové baterie. Vložte baterii a vyzkoušejte myš.

Poté odpojte USB a znovu jej vložte do jiného portu. Porty USB se mohou pokazit a pak nebudou fungovat správně. Problém někdy vyřeší změna portů. Pokud se to nezdaří, odinstalujte software Unifying; odeberte vše a proveďte novou instalaci, abyste úplně resetovali celý systém. Někdy nový začátek obnoví normální provoz myši.

A konečně, pokud vaše myš používá připojení USB, zrušte spárování zařízení a resetujte připojení opětovným spárováním. To může vymazat připojení a obnovit funkčnost.

Fyzické řešení problémů

Myš, USB nebo software nemusí být skutečným problémem. Používání myši na špatném povrchu nebo ve velké vzdálenosti může operace zpomalit nebo narušit. Pokud tomu tak je, zkuste podložku pod myš nebo hladký povrch poblíž počítače.

Pokud vaše myš stále selhává, nainstalujte software Unifying do jiného počítače a otestujte celý systém. Pokud myš funguje na jiném počítači, může dojít k potížím s vaším fyzickým počítačem. Problém s největší pravděpodobností souvisí s fyzickým portem USB nebo s konfliktem, který znemožňuje správné fungování softwaru.

V nejhorším případě myš úplně selže kvůli výrobní vadě nebo poškození v důsledku nesprávného použití. Rozlití tekutin, přepětí na počítači a USB a vystavení účinkům živlů mohou vést k trvalému poškození, které vyžaduje výměnu.