Jak vymazat uzamčený pevný disk

Jednou z funkcí zabezpečení obsažených v mnoha základních deskách je zámek systému BIOS. Pokud je zámek systému BIOS zaveden, počítač se nespustí do operačního systému bez hesla, nastavení systému BIOS nelze změnit bez hesla a všechny připojené pevné disky jsou uzamčeny. Toto je dobré nastavení pro povolení v situacích vyžadujících robustní zabezpečení, například v obchodním nastavení. Chcete-li vymazat pevný disk uzamčený v systému BIOS, potřebujete heslo systému BIOS nebo jiný počítač, ke kterému můžete pevný disk připojit.

1

Zapněte počítač obsahující pevný disk, který chcete vymazat, a po zobrazení výzvy zadejte heslo systému BIOS. Pokud si heslo nepamatujete, vyzkoušejte hesla backdoor na webu Password Crackers (odkaz v Zdrojích). Pokud najdete heslo pro backdoor, které funguje, přeskočte následující krok.

2

Vypněte počítač a odpojte jej od napájení. Sejměte kryt skříně a vyjměte z počítače pevný disk, který chcete vymazat. Chcete-li jej vyjmout, odpojte napájecí kabel a kabely SATA a vytáhněte je ze slotu. Pokud je zajištěn šrouby, odšroubujte je pomocí šroubováku. Nainstalujte pevný disk do jiného počítače a spusťte tento počítač.

3

Přihlaste se ke svému uživatelskému účtu. Stisknutím klávesy „Windows key-R“ otevřete nástroj Spustit. Do textového pole zadejte „compmgmt.msc“ a kliknutím na „OK“ otevřete nástroj Správa počítače. Klikněte na „Správa disků“ ve skupině „Úložiště“ v levém podokně.

4

Klikněte pravým tlačítkem na oddíl na pevném disku, který chcete vymazat, a v místní nabídce vyberte možnost „Formátovat“. Postupujte podle pokynů a ujistěte se, že není zaškrtnuta možnost „Provést rychlý formát“. Vymazání a přeformátování disku bude trvat několik minut. Po formátování lze jednotku běžně používat.