Jak aktivovat vizuální hlasovou schránku na iPhone

Jedním z prvních úkolů při nastavování nového iPhonu je aktivace Visual Voice Mail. Funkce Visual Voice Mail v iPhonu vám umožňuje nastavit výchozí pozdrav nebo přizpůsobit pozdrav, který uslyší volající, když jsou jejich hovory přesměrovány do hlasové pošty. Pokud je hlasová pošta ve vašem účtu již nastavena, automaticky se aktivuje nastavení vizuální hlasové pošty. Pokud je váš účet nový, můžete aktivovat Visual Voice Mail ze svého zařízení.

1

Klepněte na ikonu „Telefon“ na domovské obrazovce zařízení iPhone.

2

Klepnutím na ikonu „Hlasová schránka“ ve spodním panelu úloh otevřete obrazovku Nastavení hlasové schránky.

3

Klepněte na tlačítko „Nastavit nyní“. Zobrazí se obrazovka Heslo.

4

Zadejte heslo pro svou vizuální hlasovou schránku a potom klepněte na „Uložit“. Zobrazí se obrazovka Potvrzení hesla.

5

Potvrďte heslo opětovným zadáním do vstupního pole. Klepněte na „Uložit“. Otevře se obrazovka s pozdravem.

6

Klepnutím na možnost „Výchozí“ použijete výchozí pozdrav nebo klepnutím na „Vlastní“ zaznamenáte vlastní pozdrav pro volající. Pokud klepnete na „Vlastní“, zobrazí se obrazovka záznamu.

7

Klepnutím na „Záznam“ nahrajte svůj osobní pozdrav. Klepnutím na tlačítko „Stop“ zastavíte nahrávání. Klepnutím na „Přehrát“ nahrajte záznam nebo klepnutím na „Nahrát“ znovu nahrajte pozdrav. Po dokončení nahrávání klepněte na možnost „Uložit“. Obrazovka hlasové schránky zobrazuje záznam pro váš pozdrav a váš pozdrav je povolen. Vizuální hlasová schránka je aktivována.