Jak budovat efektivní pracovní vztahy

Důvěra, týmová práce, komunikace a respekt jsou klíčem k efektivním pracovním vztahům. Rozvíjejte pozitivní vztahy s jednotlivci, s nimiž pracujete v práci, aby byla vaše práce příjemnější a produktivnější. Tato spojení mohou také sloužit jako budoucí reference nebo kontakty ve vaší kariéře.

Mezi lidi, se kterými máte pracovní vztah, patří spolupracovníci, vedoucí a lidé, které spravujete, stejně jako klienti, poskytovatelé služeb a profesionální kolegové. Silné pracovní vztahy vyžadují čas, aby dospěly, takže se soustřeďte na důslednost a spolehlivost.

Rozvíjejte důvěru s kolegy

Rozvíjejte důvěru střežením důvěrných informací a ne klábosením. Udržujte své schůzky a dělejte svou práci dobře. To ukazuje, že se na vás ostatní mohou spolehnout. Následujte své sliby. Pokud zjistíte, že nemůžete splnit slib, omluvte se a nabídněte řešení záležitosti jiným způsobem.

Převezměte odpovědnost za své chyby, místo abyste vinu vinili na někoho nebo na něco jiného. Pro důvěru je zásadní integrita. Buďte ve všech svých jednáních spravedliví a čestní. Sdílejte zdroje a informace se spolupracovníky. Okamžitě vraťte zapůjčené materiály.

Pracujte se svým týmem

Spolupracujte se spolupracovníky ve skupinovém projektu. Vyměňujte si nápady a buďte ochotní změnit způsob, jakým obvykle děláte úkol. Udělejte uznání ostatním za jejich příspěvky. Poskytněte konstruktivní kritiku a vyžádejte si zpětnou vazbu k vaší práci.

Udělejte svůj podíl na práci. Dobrovolně přijměte náročné úkoly. Začleněte zábavné aktivity a ledoborce do týmových projektů, aby se členové lépe poznali. Buďte povzbuzující tím, že chválíte úspěchy ostatních a inspirujete je, aby dosáhli více.

Komunikujte dobře nasloucháním a jasným mluvením

Zlepšete své komunikační schopnosti pozorným nasloucháním ostatním a jasným mluvením. Pokud si nejste jisti, že tomu druhému rozumíte, opakujte prohlášení vlastními slovy a zeptejte se, zda mu rozumíte správně. Dejte ostatním vědět, že si vážíte jejich názorů. Udržujte oční kontakt během konverzací.

Udržujte své emoce pod kontrolou a nepoužívejte nadávky, pokud vás něco rozruší. Poskytněte svou vizitku klientům, poskytovatelům služeb a dalším profesionálům, aby vás mohli kontaktovat.

Respektujte ostatní

Projevujte úctu ostatním. Zajímejte se o perspektivy ostatních pracovníků a buďte připraveni prozkoumat hlediska, která se liší od vašich. Sdílejte své vlastní pohledy zdvořilým způsobem. Neříkejte dlouhé osobní příběhy a neposílejte e-maily, které nesouvisejí s prací.

Pokud pracujete ve sdíleném kancelářském prostoru, omezte osobní telefonní hovory a vyrušování, například rádia. Zachovejte profesionální a zdvořilý přístup.