Jak vymazat vše na iPodu bez počítače a iTunes

Za určitých okolností je nutné z iPodu Touch vše vymazat. Můžete si například koupit použitý a chcete vymazat paměť přehrávače iPod pro vaši knihovnu skladeb. Pokud svůj iPod prodáváte, budete z něj chtít vymazat veškerou hudbu, videa a osobní obrázky. Na rozdíl od klasického přehrávače iPod, který k vymazání svých skladeb vyžaduje počítač, vám aplikace Touch's Settings umožňuje pohodlně odebrat veškerý obsah bez počítače a iTunes.

1

Připojte iPod Touch k nabíječce, abyste zajistili, že hudební přehrávač během procesu mazání nevybije baterii. Než budete moci pokračovat, nechte iPod plně nabít.

2

Spusťte aplikaci Nastavení iPodu.

3

Klepněte na položku nabídky „Obecné“.

4

Přejděte dolů do dolní části obrazovky a klepněte na „Obnovit“. Tím se dostanete na obrazovku Možnosti resetování.

5

Klepněte na „Vymazat veškerý obsah a nastavení“. IPod vás vyzve pomocí dvou tlačítek: „Erase iPod“ a „Cancel“. Klepněte na „Vymazat iPod“. Přehrávač iPod smaže svůj obsah a restartuje software iOS.