Windows Internet Explorer si heslo nepamatuje

Pokud si prohlížeč nepamatuje vaše hesla, není nutné resetovat nebo přeinstalovat Internet Explorer. Místo toho musíte zapnout funkci automatického dokončování aplikace Internet Explorer, aby si pamatovala hesla. Kromě toho musíte také deaktivovat funkci, která automaticky odstraní uložená hesla při zavření prohlížeče. Obě funkce můžete upravit pomocí nástroje Možnosti Internetu v prohlížeči. Nastavení aplikace Internet Explorer, aby si pamatovala vaše hesla, zkrátí čas potřebný pro přístup k chráněným firemním účtům.

Historie procházení

1

Spusťte v počítači aplikaci Internet Explorer.

2

Současným stisknutím kláves „Alt“ a „X“ otevřete rozevírací nabídku Nástroje.

3

Vyberte „Možnosti Internetu“ a otevřete nástroj Možnosti Internetu.

4

Klikněte na kartu „Obecné“ a v části Historie procházení zrušte zaškrtnutí políčka „Odstranit historii procházení při ukončení“.

5

Vyberte tlačítko „Použít“ a poté klikněte na „OK“.

Automatické dokončování

1

Otevřete nástroj Možnosti Internetu a klikněte na kartu „Obsah“.

2

Kliknutím na tlačítko „Nastavení“ v oblasti automatického dokončování otevřete okno nastavení automatického dokončování.

3

Kliknutím na zaškrtávací políčko uložíte uživatelská jména a hesla do formulářů ze seznamu možností.

4

Klikněte na tlačítko „OK“ a poté znovu klikněte na „OK“ pro uložení změn.