Jak zvýšit číslo v aplikaci Excel

ID produktu, sériová čísla a další referenční čísla vyžadují jedinečný identifikátor, aby nedošlo k záměně při odkazování na produkt nebo konkrétní datový bod. I když můžete ručně zadat jedinečná čísla pro každou položku, je to zdlouhavé a časově náročné pro dlouhé seznamy. Místo toho neustále zvyšujte číslo v aplikaci Microsoft Excel, abyste vytvořili tyto jedinečné identifikátory.

Metoda vzorce

Nejviditelnějším způsobem, jak zvýšit číslo v aplikaci Excel, je přidat k němu hodnotu. Začněte jakoukoli hodnotou v buňce A1 a zadejte do buňky A2 „= A1 + 1“, čímž zvýšíte počáteční hodnotu o jednu. Zkopírujte vzorec v A2 dolů do zbytku sloupce a neustále zvyšujte předchozí číslo. Tím se vytvoří dlouhý seznam jedinečných identifikátorů. K zvýšení hodnoty můžete použít libovolné číslo, například změnou vzorce na „= A1 + 567“ vytvoříte méně zřejmý vzor.

Funkce přírůstku

Microsoft Excel ze své podstaty nabízí systém číslování, který automaticky vytváří řadu zvýšených čísel. Do buňky A1 zadejte libovolnou počáteční hodnotu. Zadejte další hodnotu do buňky A2 a vytvořte vzor. Vyberte tyto dvě buňky a přetáhněte dolní úchyt výplně dolů ve sloupci a vytvořte řadu přírůstkových čísel. Například zadáním 12 a 24 do buněk A1 a A2 by se při kopírování dolů do buňky A5 vytvořila řada 12, 24, 36, 48, 60.

Třídění přírůstkových čísel

Pokud potřebujete data seřadit, rozhodněte se pro přírůstkovou funkci aplikace Excel. Metoda vzorce funguje skvěle. Pokud však změníte pořadí buněk, změní se také vzorce. Naproti tomu funkce přírůstku aplikace Excel se vyhýbá vzorcům a zadává skutečnou zvýšenou hodnotu do každé buňky. Tato čísla se nezmění, i když změníte pořadí v seznamu.

Vložit hodnoty

Pokud nechcete, aby se hodnoty s přírůstkem vzorce změnily, nahraďte vzorce hodnotami, které vytvářejí. Vyberte buňky, které chcete vytvořit konstantní, a zkopírujte je. Klepněte pravým tlačítkem na vybrané buňky a stisknutím klávesy „V“ na klávesnici nahraďte vzorce skutečnými konstantními hodnotami.