Ploché vs. Hierarchická organizační struktura

Organizační struktura je metoda, kterou organizace používá k vymezení komunikačních linií, zásad, pravomocí a odpovědností. Určuje rozsah a povahu šíření vedení po celé organizaci, jakož i metodu toku informací. Organizace obvykle přizpůsobují buď plošnou, nebo hierarchickou strukturu.

Plochá organizační struktura

Plochá organizace označuje organizační strukturu s malou nebo žádnou úrovní řízení mezi zaměstnanci na úrovni vedení a zaměstnanců. Plochá organizace dohlíží na zaměstnance méně a zároveň podporuje jejich větší zapojení do rozhodovacího procesu.

Výhody ploché struktury

 • Zvyšuje úroveň odpovědnosti zaměstnanců v organizaci.

 • Odstraňuje nadbytečné vrstvy řízení a zlepšuje koordinaci a rychlost komunikace mezi zaměstnanci.

 • Méně úrovní řízení podporuje jednodušší rozhodovací proces mezi zaměstnanci.

 • Eliminace platů středního managementu snižuje náklady organizace na rozpočet.

Nevýhody ploché struktury

 • Zaměstnanci často postrádají konkrétního šéfa, kterému by se měli hlásit, což mezi managementem vyvolává zmatek a možné boje o moc.

 • Ploché organizace mají tendenci produkovat hodně všeobecných, ale žádných specialistů. Konkrétní pracovní funkce zaměstnanců nemusí být jasná.

 • Plochá struktura může omezit dlouhodobý růst organizace; vedení se může rozhodnout proti novým příležitostem ve snaze zachovat strukturu.

 • Větší organizace se snaží přizpůsobit rovnou strukturu, pokud se společnost nerozdělí na menší, lépe zvládnutelné jednotky.

Hierarchická organizační struktura

Hierarchická organizace sleduje rozložení pyramidy. Každý zaměstnanec v organizaci, kromě jednoho, obvykle generálního ředitele, je podřízen někomu jinému v organizaci. Rozložení se skládá z několika entit, které sestupují do základny zaměstnanců na úrovni zaměstnanců, kteří sedí ve spodní části pyramidy.

Výhody hierarchické struktury

 • Zaměstnanci uznávají definované úrovně vedení v organizaci; autorita a úrovně odpovědnosti jsou zřejmé.

 • Příležitosti k povýšení motivují zaměstnance k dobrým výkonům.

 • Hierarchické struktury podporují rozvoj zaměstnanců jako specialistů. Zaměstnanci mohou zúžit své zaměření a stát se odborníky na konkrétní funkce.

 • Zaměstnanci se stanou loajální ke svým oddělením a dávají pozor na nejlepší zájem o svou oblast.

Nevýhody hierarchické struktury

 • Komunikace mezi různými odděleními má tendenci být méně efektivní než v plochých organizacích.

 • Rivalita mezi odděleními může vzplanout, protože každé oddělení rozhoduje ve prospěch svých vlastních zájmů, nikoli v rámci celé organizace.

 • Zvýšená byrokracie často brzdí rychlost změny organizace. Může být zapotřebí delší doba na odpověď klientům.

 • Platy za více vrstev správy zvyšují náklady organizace.