Jak přimět Mac k rozpoznání bezdrátové tiskárny

Mac OS X Mountain Lion automaticky stáhne a nainstaluje ovladače pro nové tiskárny zjištěné v systému. Používání bezdrátové tiskárny v síti vaší společnosti zlevňuje připojení všech vašich počítačů ke stejné tiskárně, protože pro každý počítač nemusíte kupovat kabely tiskárny a drahý síťový hardware. Zaměstnanci mohou odesílat tiskové úlohy přímo na tiskárnu bez nutnosti fyzického kabelového připojení. Pokud byla vaše bezdrátová tiskárna nastavena správně, můžete ji přidat pomocí vestavěné funkce Tisk a skenování OS X.

1

Zapněte bezdrátovou tiskárnu a podle pokynů pro počáteční nastavení připojte tiskárnu k síti. Bezdrátové tiskárny mají obrazovky, které vám umožňují vybrat bezdrátovou síť a případně zadat heslo pro síť.

2

Klikněte na nabídku Apple a vyberte možnost „Aktualizace softwaru ...“ Tímto způsobem zkontrolujete, zda nejsou k dispozici novější verze ovladačů a softwaru tiskárny.

3

Klikněte na nabídku Apple a poté na „Předvolby systému“.

4

V části Hardware klikněte na „Tisk a skenování“.

5

Klikněte na tlačítko „+“. Vyberte svou tiskárnu v seznamu Blízké tiskárny nebo klikněte na „Přidat tiskárnu nebo skener“ v seznamu možností, pokud se vaše tiskárna neobjeví v seznamu Blízké tiskárny.

6

Klikněte na kartu „Výchozí“ a vyberte svou tiskárnu, pokud je k dispozici. Pokud vaše tiskárna není k dispozici, klikněte na kartu „IP“ a zadejte adresu IP tiskárny. Možná budete muset tyto informace získat od správce systému. Ostatní možnosti ponechte ve výchozím nastavení. Klikněte na „Přidat“.