Jak vypnout Android

Smartphony se staly základním nástrojem ve většině podniků, ale tato zařízení nefungují vždy podle očekávání. Pokud se vaše zařízení Android zpomalilo na procházení nebo úplně zamrzlo, místo aby ho hodilo o zeď vaší kanceláře, může několik základních kroků při řešení potíží obnovit jeho funkčnost. Pokud telefon reaguje na stisknutí tlačítek, můžete jej vypnout obvyklým způsobem; jinak budete muset provést nucený restart.

Normálně vypněte

1

Stisknutím tlačítka „Napájení“ na Androidu jej probudíte z režimu spánku.

2

Stisknutím a podržením tlačítka „Napájení“ otevřete dialogové okno Možnosti zařízení.

3

V dialogovém okně klepněte na „Vypnout“. Zařízení se vypne. Zařízení znovu zapněte stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se neobjeví spouštěcí obrazovka.

Nucený restart

1

Stiskněte a podržte tlačítko „Napájení“.

2

Stiskněte a podržte tlačítko „Zvýšení hlasitosti“. Některá zařízení Android, například ta, která nemají externí ovládání hlasitosti, mohou vyžadovat stisknutí jiného tlačítka, například tlačítka „Domů“ nebo „Nabídka“.

3

Stiskněte obě tlačítka, dokud se zařízení nerestartuje.