Jak posílat fotografie pomocí Gmailu

Ve výchozím nastavení vám Gmail umožňuje odesílat fotografie jako součást vašeho e-mailu jako přílohy. Tyto fotografie se poté zobrazí ve spodní části e-mailové zprávy. Pokud posíláte fotografie prostřednictvím Gmailu svým klientům za účelem propagace nového produktu nebo služby, může být lepší zahrnout fotografie do textu e-mailu. Chcete-li toho dosáhnout, musíte využít funkci Vkládání obrázků, která se nachází v laboratořích Google. Pomocí této metody můžete vložit fotografie ze souborů ve vašem počítači nebo prostřednictvím jejich adres URL, pokud jsou uloženy online.

Přílohy

1

Přihlaste se ke svému účtu Gmail a klikněte na tlačítko „Vytvořit“.

2

Zadejte jméno příjemce e-mailu v části Komu a popisný název v části Předmět.

3

Klikněte na „Připojit soubor“ a vyberte fotografii, kterou chcete odeslat z prohlížeče souborů. Fotografie připojíte kliknutím na tlačítko „Otevřít“.

4

Klikněte na „Připojit další soubor“ a vyberte další fotografii, kterou chcete přidat k e-mailu. Pokračujte v připojování fotografií k e-mailu. Můžete připojit libovolný počet fotografií, dokud nedosáhnete omezené velikosti 25 MB.

5

Do těla e-mailu zadejte zprávu a poté kliknutím na tlačítko „Odeslat“ odešlete fotografie příjemci e-mailem.

Přímo v těle

1

Přihlaste se ke svému účtu Gmail a klikněte na tlačítko „Nastavení“.

2

V rozbalovací nabídce klikněte na „Nastavení“ a poté na kartu „Laboratoře“.

3

Přejděte dolů do části „Vkládání obrázků“ a klikněte na přepínač vedle možnosti „Povolit“.

4

Klikněte na „Uložit změny“ a poté na tlačítko „Vytvořit“.

5

Zadejte jméno příjemce e-mailu v části Komu a popisný název v části Předmět.

6

Klikněte na tlačítko „Vložit obrázek“ a poté klikněte na přepínač „Tento počítač“ nebo „Webová adresa (URL)“ podle toho, kde jsou fotografie uloženy. Pokud nevidíte tlačítko Vložit obrázek, klikněte na „Bohaté formátování“.

7

Klikněte na „Vybrat soubor“ a vyberte fotografii v počítači, pokud používáte možnost Tento počítač. Pokud používáte možnost „Webová adresa“, zadejte URL obrázku do příslušného prostoru.

8

Klikněte na fotografii, kterou chcete přidat do těla e-mailu, a poté klikněte na „OK“. Klikněte na tlačítko „Vložit obrázek“ a vyberte další fotografii, kterou chcete přidat. Pokračujte v přidávání fotografií do těla e-mailu, dokud nepřidáte všechny své fotografie nebo nedosáhnete limitu velikosti 25 MB.