Jak vynutit vypnutí iPhone, když zamrzne

Aplikace, která využívá hodně paměti, může způsobit, že váš iPhone zamrzne. Jednoduché restartování vynutí restartování telefonu a jeho aplikací. Pokud restartování iPhone není možné, restartujte telefon pomocí procesu resetování.

1

Podržte po dobu tří sekund tlačítko „Zapnuto / Vypnuto“ v horní části iPhonu, dokud se v horní části obrazovky zařízení neobjeví červený posuvník.

2

Položte prst na šipku a posunutím doprava zařízení vypněte. Nechejte telefon 10 sekund vypnutý a poté podržte tlačítko „Zapnuto / Vypnuto“, dokud se znovu nezapne.

3

Pokud zařízení nereaguje na postup vypnutí, resetujte telefon. Stiskněte současně tlačítko „Zapnuto / Vypnuto“ a tlačítko Domů na vašem iPhone. Podržte stisknutá obě tlačítka, dokud se na telefonu neobjeví logo Apple, které se restartuje.