Jak otevřít soubor TIF

Již byste měli mít možnost otevírat soubory TIF. Ve výchozím nastavení přidružuje Windows 7 soubory TIF k Windows Photo Viewer, takže můžete soubor přímo otevřít a zobrazit. Pokud nainstalujete jiný grafický program, může toto přidružení změnit, ale pouze pokud také podporuje soubory TIF. Proto bez ohledu na vaši konfiguraci můžete soubory TIF otevřít pouhým poklepáním v Průzkumníkovi Windows.

1

Kliknutím na tlačítko „Start“ a výběrem „Počítač“ otevřete Průzkumníka Windows.

2

Vyhledejte soubor TIF v Průzkumníkovi Windows.

3

Poklepáním na soubor TIF jej otevřete v přidruženém programu. Pokud chcete vybrat jiný program, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, přejděte na příkaz „Otevřít v“ a vyberte požadovaný program. Ve výchozím nastavení Windows Photo Viewer a Paint podporují soubory TIF. Můžete také zvolit otevření souboru TIF v internetovém prohlížeči nebo jiném grafickém programu