Jak otevřít soubor ODT v MS Word

Zatímco Microsoft Word používá pro soubory dokumentů formáty DOC a DOCX, jeho konkurent, Apache OpenOffice Writer, používá formát ODT. Dříve tyto dva formáty souborů nebyly kompatibilní, takže pokus o otevření souboru ODT v aplikaci Microsoft Word 2007 a dřívějších verzích způsobil chybu, pokud jste neměli příslušný plugin. Microsoft Word 2010 a 2013 však nabízejí nativní podporu pro formát ODT, takže můžete soubor otevřít podobně jako jakýkoli jiný soubor Word.

1

Klikněte na nabídku „Soubor“ aplikace Word a poté na „Otevřít“.

2

Kliknutím na „OpenDocument Text“ v seznamu „Soubor typu“ zobrazíte pouze soubory ve formátu ODT.

3

Vyhledejte soubor ODT na pevném disku, klikněte na něj a poté kliknutím na „Otevřít“ jej otevřete v aplikaci Word. Soubor můžete také otevřít poklepáním.