Jak vstoupit do systému BIOS na základní desce Asus

Základní systém vstupu / výstupu uložený na paměťovém čipu flash zabudovaném do základní desky ASUS testuje, detekuje a konfiguruje hardwarová zařízení připojená k počítači. Správci mohou při spuštění přistupovat k systému BIOS a podle potřeby změnit způsob fungování hardwaru; podniky, které využívají například starší zařízení, mohou změnit BIOS tak, aby základní desce umožňovala detekovat a využívat starší hardware. Do systému BIOS můžete přistupovat ze spouštěcí obrazovky pomocí konkrétní kombinace kláves.

1

Zapněte počítač nebo klikněte na „Start“, přejděte na „Vypnout“ a poté klikněte na „Restartovat“.

2

Když se na obrazovce zobrazí logo ASUS, stiskněte „Del“ a přejděte do systému BIOS.

3

Stisknutím klávesy „Ctrl-Alt-Del“ restartujte počítač, pokud se počítač spustí před spuštěním instalačního programu na systém Windows. Opakujte druhý krok po restartu.