Jak otáčet výběry v GIMPu

Bezplatný editor obrázků GIMP vám pomůže vytvořit působivou grafiku pro vaše obchodní webové stránky, prezentace a dokumenty. Stejně jako ostatní editory obrázků má GIMP nepostradatelný nástroj Select, který umožňuje izolovat části obrazu a pracovat na nich. Máte také možnost upravit provedené výběry. Například pokud chcete, aby se budova, kterou jste zvýraznili, mírně naklonila doleva, jednoduše vyberte budovu a otočte ji pomocí nástroje Otočit GIMP.

1

Spusťte GIMP a otevřete jeden ze svých obrázků. Přesuňte se do okna Toolbox a klikněte na nástroj „Obdélníkový výběr“.

2

Klikněte na bod na obrázku, podržte levé tlačítko myši a tažením myši nakreslete malý obdélník. Oblast uvnitř obdélníku se stane vaším výběrem.

3

Vraťte se zpět do okna Toolbox a kliknutím na nástroj „Otočit“ jej vyberte.

4

Vraťte se k výběru, který jste vytvořili, a klikněte dovnitř výběru. GIMP otevře dialogové okno Otočit.

5

Zadejte hodnotu do textového pole „Úhel“. Hodnota, kterou zadáte, určuje, jak daleko GIMP otočí výběr. Zadejte například „45“ a GIMP otočí výběr o 45 stupňů. Výběr můžete také otočit přetažením posuvníku pod textovým polem Úhel. Při posouvání posuvníku se výběr otáčí. Pokud to nevidíte, přetáhněte okno Otočit, abyste viděli svůj obrázek na plátně.

6

Změny provedete kliknutím na tlačítko Otočit v okně Otočit.