Co je NetLogon?

Netlogon je proces systému Windows Server, který ověřuje uživatele a další služby v doméně. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu a nikoli o aplikaci, Netlogon běží nepřetržitě na pozadí, pokud není zastaven ručně nebo runtime chybou. Netlogon lze zastavit nebo restartovat z terminálu příkazového řádku.

Údržba zabezpečení a ověřování uživatelů

Netlogon začne běžet na pozadí po spuštění služby Workstation. Služba Workstation řídí všechna síťová připojení a sdílená zařízení pomocí protokolu Server Message Block, což je standardní síťový protokol Windows. Kromě Netlogon spravuje služba Workstation služby Prohlížeč počítačů a Konfigurace vzdálené plochy. Tato hierarchie síťových služeb zajišťuje spolehlivou komunikaci a zabezpečení napříč všemi uzly v síti. Služba Netlogon se zaměřuje konkrétně na ověřování pověření uživatele a dalších služeb, zatímco Prohlížeč počítačů udržuje seznam počítačů v síti a Konfigurace vzdálené plochy spravuje všechny procesy vzdálené plochy. Pokud je Netlogon zastaven,ovlivněno mnoho funkcí systému Windows Server, protože uživatelé se již nemohou přihlásit ke svým účtům a řadič domény nemůže automaticky registrovat záznamy systému doménových jmen, které obsahují přihlašovací údaje uživatelů.