Jak zjistit procento hrubého zisku, které ukazuje vztah k příjmům

Procentní podíl hrubého zisku ukazuje vztah mezi tržbami společnosti a náklady na prodané zboží. Procento ukazuje centy za dolar, které společnost drží z každého dolaru výnosů. Například pokud má vaše společnost procento hrubého zisku 26 procent, znamená to, že 26 centů z každého dolaru v příjmech se rovná zisku. Můžete porovnat procento hrubého zisku vaší společnosti s ostatními ve stejném odvětví nebo z předchozích let.

1

Od hrubého zisku odečtěte náklady na zboží prodávané vaší společností od celkových výnosů z těchto prodejů. Například pokud vaše společnost generuje tržby 4,6 milionu USD z prodeje zboží, za které jste zaplatili 3,3 milionu USD, hrubý zisk vaší společnosti se rovná 1,3 milionu USD.

2

Vydělte svůj hrubý zisk celkovými náklady na zboží, které vaše společnost prodává. V tomto příkladu vydělte 1,3 milionu dolarů 3,3 miliony dolarů a získejte 0,3939.

3

Vynásobte výsledek 100 a převeďte výsledek na procento hrubého zisku. V tomto příkladu vynásobte 0,3939 číslem 100, abyste zjistili, že procento hrubého zisku se rovná 39,39 procenta.