Jak vypnout pomocný dotek na iPhone

Pokud je na iPhonu povolen pomocný dotek, je nabídka gest asistenčního dotyku překryta s nabídkou domovské obrazovky. Pokud vám Assistive Touch připadá matoucí, můžete tuto funkci deaktivovat v nabídce Nastavení zařízení a vrátit iPhone do standardního režimu. Pokud nechcete pomocný dotek úplně deaktivovat, můžete skrýt nabídku Pomocný dotek, abyste mohli zařízení používat ve standardním režimu, zatímco ponecháte Pomocný dotek aktivní.

1

Klepnutím na ikonu „Nastavení“ na domovské obrazovce zařízení iPhone otevřete nabídku Nastavení.

2

Klepněte na kartu „Obecné“ a poté na „Přístupnost“ v Obecných možnostech. Zobrazí se nabídka Nastavení usnadnění.

3

Klepněte na možnost „Pomocný dotek“. Otevře se obrazovka Pomocné dotykové nastavení.

4

Posunutím jezdce z „Zapnuto“ na „Vypnuto“ funkci asistenčního dotyku deaktivujete.