Jak nastavit horní a levou marži v dokumentech Google

Možnost upravit okraj dokumentu zvyšuje užitečnost jakéhokoli programu pro zpracování textu. Okraje umožňují přidat prázdné místo k hornímu, pravému, spodnímu a levému okraji dokumentu. Bezplatná služba Google pro sdílení dokumentů obsahuje praktický posuvník a okno nastavení, které vám pomůže upravit okraje. Pokud ke správě online dokumentů používáte Dokumenty Google, můžete tyto funkce použít z jakéhokoli prohlížeče, který má připojení k internetu.

1

Spusťte prohlížeč a přejděte na webovou stránku Dokumentů Google.

2

Kliknutím na tlačítko „Dokumenty“ zobrazíte své dokumenty.

3

Poklepáním na jeden z dokumentů otevřete editační okno. Všimněte si pravítka, které se zobrazí v horní části stránky. Na pravítku se zobrazí posuvník. Jeho poloha označuje levý okraj dokumentu. Pokud je například pozice pravítka „1“, levý okraj dokumentu je jeden palec.

4

Kliknutím a přetažením posuvníku změníte levý okraj dokumentu. Při přetahování se text v textu dokumentu také posouvá tak, aby odpovídal okraji nastavenému posuvníkem.

5

Klikněte na tlačítko „Soubor“ a poté kliknutím na „Nastavení stránky“ otevřete dialogové okno „Nastavení stránky“.

6

Vyhledejte sekci Okraje. Tato část obsahuje textová pole, která umožňují nastavit horní, dolní, levý a pravý okraj dokumentu.

7

Kliknutím na tlačítko „OK“ změny uložíte.