Role provozního manažera

Manažeři provozu v téměř jakémkoli oboru jsou klíčoví pracovníci v managementu na vyšší úrovni, kteří zajišťují, aby společnost podávala co nejlepší potenciál. Neustále sledují více oblastí ve společnosti, zajišťují produktivitu a efektivitu a snaží se snížit náklady. Spravují další klíčové vůdce v rámci několika oddělení a vedou skupiny lidí k dokončení jejich jednotlivých úkolů za účelem dosažení cílů celé společnosti.

Velká perspektiva

Protože jsou zodpovědní za celkový blahobyt fungování společnosti, mají tyto typy manažerů tendenci mít ucelenou perspektivu. Jsou schopni určit potřeby ve společnosti a spojit skupiny, aby společně pracovaly na řešení vzniklých problémů. Musí to být kritičtí myslitelé, kteří dokážou analyzovat situace a rozhodovat spíše v zájmu společnosti než v jediném oddělení. To může znamenat, že také musí řešit konflikty, které vznikají mezi zaměstnanci, a stanovit zásady a pokyny pro plnění úkolů.

Pokud jde o dovednosti a schopnosti, provozní manažeři potřebují zdravou kombinaci tvrdých a měkkých dovedností. V závislosti na průmyslovém odvětví mohou manažeři potřebovat mechanickou zdatnost a znalosti výrobního zařízení, ale zcela jistě budou používat počítače a řadu souvisejících softwarových programů, včetně nástrojů pro správu zákazníků a softwaru pro rozpočet a účetnictví. Rovněž musí být schopni efektivně řídit lidi pomocí dobrých poslechových, motivačních a komunikačních dovedností.

Dohled nad finančními informacemi a rozpočty

Velkou částí práce provozního manažera je dohled nad tvorbou a správou rozpočtů v každé oblasti společnosti. Silní vůdci budou pravidelně sledovat výdaje a v případě potřeby omezit výdaje oddělení, aby byla společnost udržena v rozpočtu. Rovněž se zapojí do analýzy nákladů a přínosů, budou se snažit získat nejlepší cenu za materiály a dohlížet na výrobní metody, aby výstup byl na špičkové úrovni účinnosti.

Dohlížet na dodavatelský řetězec a zásoby

Další oblastí dohledu je správa postupů dodavatelského řetězce a sledování zásob. Aby výrobní týmy fungovaly efektivně, musí mít stálý přísun materiálů. Podobně po dokončení práce musí být hotové výrobky řádně inventarizovány a poté odeslány dveřmi nahoru do dodavatelského řetězce maloobchodníkům nebo přímým zákazníkům. Zatímco každé oddělení pilně dělá svou konkrétní práci, provozní manažeři sledují celý proces a mohou podle potřeby zasáhnout a provést úpravy.

Pracovní postup a personální zajištění

Manažeři provozu také dobře zvládají personální požadavky organizace. Ve spolupráci s HR najímají a školí nové zaměstnance a řeší disciplinární záležitosti. Protože si jsou vědomi potřeb v každém oddělení, mohou upravit pracovní tok a znovu přiřadit úkoly, aby zlepšili efektivitu provozu.

Provozní manažeři v různých průmyslových odvětvích

Zatímco provozní manažeři používají ke své práci širokou škálu dovedností, někteří, zejména ve velkých společnostech, se mohou specializovat na určitou oblast a zaměřit se na konkrétní oddělení. Například někdo se silným zázemím v oblasti lidských zdrojů se může stát manažerem HR operací, který dohlíží na celé oddělení. Mezi jejich konkrétní odpovědnosti patří:

  • Vytvářejte a spravujte rozpočet oddělení
  • Definujte zásady společnosti a implementujte školení
  • Monitorujte interní systémy HR a zajistěte dodržování předpisů
  • Dohlížet na náborové cíle a vytváření popisu práce
  • Zůstaňte na vrcholu trendů v zaměstnanosti, právních otázek a osvědčených postupů
  • Kupte si software nebo jiné nástroje ke zlepšení efektivity oddělení

Správa v malé operaci

Pokud je podnik obzvláště malý nebo nabízí spíše službu než výrobu produktu, terminologie pro tuto roli se může mírně lišit. Manažer kanceláře bude obvykle fungovat ve velmi podobné funkci a bude dohlížet na celkové fungování obchodních operací, včetně financí, personálního zabezpečení, politik, marketingu a stanovování cílů. Ať je společnost velká nebo malá, pozice je stále zásadní pro celkový úspěch společnosti.