Jak odhalit aplikace na Droidu

V boji s mnoha ikonami na obrazovce Aplikace z předinstalovaného softwaru mnoho majitelů Droidů objevilo, jak skrýt nepoužívané aplikace deaktivací softwaru v nastavení zařízení. Zakázáním aplikace se aplikace z Droidu neodinstaluje. Zakázání aplikace skryje ikonu ze zobrazení na obrazovce Aplikace a program nebude upgradován, jakmile budou k dispozici aktualizace. Skryjte skryté aplikace jejich opětovným povolením v nastavení zařízení.

1

Stiskněte klávesu „Nabídka“ a potom klepnutím na ikonu „Nastavení“ otevřete nabídku Nastavení zařízení.

2

Klepněte na možnost „Více“ a poté na možnost „Správce aplikací“. Otevře se Správce aplikací.

3

V případě potřeby přejetím prstem doleva nebo doprava zobrazte obrazovku „Všechny aplikace“. Všechny nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce Všechny aplikace.

4

Klepnutím na položku aplikace ji znovu zobrazíte. Otevře se obrazovka Podrobnosti aplikace.

5

Klepněte na možnost „Povolit“. Zobrazí se výzva k potvrzení. Klepnutím na „OK“ aplikaci zobrazíte a obnovíte.