Jak opravit signál bez vstupu do počítače

Pokud vaše firma nemá oddělení informačních technologií, může v případě chyby spadnout na vás, aby vaše počítače fungovaly. Pokud váš monitor zobrazuje „Žádný vstupní signál“, z vašeho počítače se na váš monitor nezobrazuje žádný obraz. Existuje několik možných příčin této chyby. Chcete-li to opravit, musíte určit, která součást je vadná, od kabelů, které připevňují váš monitor k počítači, k samotnému monitoru nebo dokonce ke grafické kartě vašeho počítače.

1

Vypněte počítač.

2

Odpojte kabel vedoucí od monitoru k počítači a znovu jej zapojte. Ujistěte se, že je připojení pevné. Nejběžnější příčinou této chyby je uvolněný kabel.

3

Znovu připojte kabel vedoucí z monitoru k počítači. Pokud monitor i po pevném opětovném připojení kabelu stále nezobrazuje signál, problém by mohl spočívat v kabelu, zejména pokud je kabel viditelně poškozen.

4

Pokud je to možné, vyměňte monitor za jiný. Pokud se stále zobrazuje chyba „Žádný vstupní signál“, problém nespočívá v kabelech nebo monitoru, ale v počítači.

5

Otevřete skříň počítače a vyhledejte grafickou kartu. Vyjměte kartu a poté ji pevně zasuňte do jejího slotu, nebo pokud je to možné, vložte grafickou kartu do jiného slotu na základní desce. Grafická karta, která neprovádí pevné připojení, nebude zobrazovat obraz na monitoru. Zavřete skříň počítače a znovu otestujte monitor.

6

Grafickou kartu úplně vyměňte. Vaše grafická karta může trpět vnitřním poškozením, které jí neumožňuje vydávat signál.