Jak kreslit tabulky ve Photoshopu

Ať už potřebujete nakreslit tabulky s informacemi pro klienta nebo pro propagační materiály vaší firmy, pomocí nástroje Photoshop's Shape můžete nakreslit sloupce a řádky tabulky. Nástroj Text poskytuje text pro tabulku a styly vrstev umožňují přidat barvu a vkus. Použitím grafiky nástroje Tvar namísto grafiky běžně používaného nástroje Malování štětcem můžete snadno přesunout a zarovnat řádky tabulky po jejich nakreslení. Grafika nástroje Tvar také poskytuje pokyny pro přidávání textu, což tabulky, které jsou malované štětcem, neposkytují.

1

Vytvořte dokument US Letter a poté klikněte na tlačítko „Předvolba nástroje“ zcela vlevo na panelu nástrojů Možnosti. Kliknutím na příkaz „Obnovit vše“ zabráníte tomu, aby předchozí konfigurace nástrojů Photoshop Tvar bránila ve kreslení tabulky.

2

Stisknutím klávesy „D“ změníte barvu popředí na černou a bílou barvu pozadí, poté klepnutím na elipsu plné čáry z palety Nástroje spustíte příkaz Tvar. Klikněte na obdélníkovou ikonu na panelu nástrojů Možnosti, poté kliknutím a tažením na plátně nakreslete obdélník na požadovanou velikost tabulky.

3

Kliknutím na segment čáry na panelu nástrojů Možnosti načtěte nástroj pro kreslení segmentů čáry, poté stisknutím klávesy „-“ - pomlčky - určete režim Odečíst. Tento režim umožňuje, aby se řádky sloupců a řádků zobrazovaly jasně na pozadí tabulky.

4

Klikněte na pozadí tabulky, kde má začít řádek sloupce. Přesuňte myš tam, kde chcete, aby čára sloupce skončila, a poté stiskněte a podržte klávesu „Shift“, abyste určili přísně svislou čáru. Dokončete čáru kliknutím na bod, kde chcete čáru ukončit.

5

Vytvořte zbývající řádky sloupců a řádků, které chcete pro tabulku, a poté kliknutím na černou šipku na paletě Nástroje spusťte nástroj pro výběr cesty. Stiskněte a podržte klávesu Shift a poté je vyberte kliknutím na všechny řádky sloupců. Klepnutím na druhé tlačítko úplně vpravo na panelu nástrojů Možnosti spusťte Distribute Horizontal Centers. Photoshop rovnoměrně rozmístí vybrané řádky sloupců. Distribuujte vodorovné čáry tabulky pomocí Distribuce vertikálních středů, pátého tlačítka zprava na panelu nástrojů Možnosti. Stisknutím klávesy „X“ změníte barvu popředí na bílou.

6

Klepnutím na položku „Tvar“ na panelu Vrstvy tuto vrstvu vyberte, stisknutím klávesy „T“ spusťte nástroj Text a do ovládacího prvku Velikost písma na panelu nástrojů Možnosti zadejte „36 bodů“. Kliknutím na buňku tabulky vyberte buňku a poté zadejte text buňky. Až budete hotovi, stiskněte „Ctrl-Enter“. Opakujte tento krok a přidejte text do dalších buněk. Nezapomeňte nejprve kliknout na „Tvar“ na panelu Vrstvy.

7

Klikněte na položku „Tvar“ na panelu Vrstvy a poté klikněte na tlačítko „Fx“ ve spodní části panelu Vrstvy. Zobrazí se seznam stylů vrstev. Klikněte na příkaz „Překrytí barev“ a poté kliknutím na políčko barev v dialogovém okně Styly vrstev zobrazte paletu barev. Klikněte na požadovanou barvu pozadí tabulky a zavřete paletu.

8

Klikněte na položku „Vnitřní stín“ v levé části dialogového okna a potom přetažením posuvníku „Sytič“ zcela vpravo přidejte stín do řádků tabulky. Zavřete dialogové okno pro zobrazení vyplněné tabulky.