Jak používat Microsoft Word k hledání pasivních formulářů sloves

Aktivní hlas udržuje čtenáře v zájmu a zaujetí. Pomocí funkcí aplikace Microsoft Word můžete při psaní dokumentů vyhledávat pasivní slovesa a dokonce i celé pasivní věty. Nakonfigurujte možnosti kontroly pravopisu pro kontrolu gramatiky a pravopisu. Můžete také nakonfigurovat nastavení kontroly pravopisu v aplikaci Microsoft Word tak, aby při psaní automaticky vyhledávalo formuláře pasivních sloves ve větách povolením nastavení Pasivní věty. Obnovte možnosti kontroly pravopisu a gramatiky a poté znovu zkontrolujte dokument v dialogovém okně Nastavení kontroly pravopisu.

1

Otevřete dokument, který chcete upravit v aplikaci Word.

2

Klikněte na „Soubor“ a poté na „Možnosti“, čímž otevřete dialogové okno Možnosti aplikace Word.

3

V dialogovém okně Možnosti aplikace Word klikněte na „Proofing“.

4

Klikněte na tlačítko „Nastavení“ v části Při opravě pravopisu a gramatiky v aplikaci Word. Otevře se dialogové okno Nastavení kontroly pravopisu.

5

Přejděte dolů do sekce Styly a klikněte na možnost „Pasivní věty“. Podle potřeby vyberte v dialogovém okně další možnosti. Okno zavřete kliknutím na „OK“.

6

Klepnutím na zaškrtávací políčko „Označit chyby gramatiky při psaní“ v dialogovém okně Kontrola pravopisu automaticky zkontrolujete pasivní hlas. Kliknutím na „OK“ uložíte nastavení a zavřete dialogové okno Kontrola pravopisu. Během psaní se pod větami s pasivními slovesy objevuje modrá veverka.

7

Klikněte na kartu „Kontrola“ a poté na „Pravopis a gramatika“ pro ruční kontrolu dokumentu.