Jak automaticky mazat složky v Ubuntu

Poté, co vaše firma přejde na Ubuntu, zjistíte, že terminál obsahuje mnoho nástrojů, které vám pomohou pracovat efektivněji. Jedním z těchto nástrojů je příkaz, který umožňuje přímo mazat soubory a složky, nikoli je přesouvat do koše a poté je odtud mazat. Samotný příkaz „rm“ odstraní jednotlivé soubory, přidání možnosti „rekurzivní“ způsobí, že příkaz smaže složku a vše v ní.

1

Klikněte na logo Ubuntu v pravém horním rohu obrazovky. Do textového pole, které se zobrazí pod kurzorem, napište „Terminál“.

2

Klikněte na ikonu označenou „Terminál“ v poli pod vyhledávacím polem. Do okna terminálu napište „cd adresář“, kde „adresář“ je adresa adresáře se složkou, kterou chcete odstranit.

3

Zadejte „rm -R název-složky“, kde „název-složky“ je složka s obsahem, který chcete trvale smazat.